Länsi-Uudenmaan poliisi keskeytti sunnuntaina 11.4. yleisökokoontumisen Espoon Leppävaarassa. Päätös tilaisuuden keskeyttämisestä perustui voimassa oleviin kokoontumisrajoituksiin.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 11.3.2021 tekemän päätöksen (ESAVI/8563/2021) mukaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 henkilöä. Kokoontumislakia ei sovelleta uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiin tilaisuuksiin, jotka järjestetään uskonnonharjoittamista varten yhdyskunnan omissa tai niitä vastaavissa tiloissa.

? Läkkitorilla järjestetyn uskonnollisen tilaisuuden järjestäminen ei tapahtunut alueellisesti rajatulla alueella, vaan yleisellä torilla. Tilaisuudessa oli paikalla 20-30 henkilöä, jolloin kuuden henkilön raja ylittyi. Tapahtumapaikalla oli asetettu tuolit 30 henkilölle. Tilaisuudessa ei voitu varmistaa lähikontaktien välttämistä. Poliisipartion antamia tartuntataudin leviämistä koskevia suojausohjeita ei noudatettu. Tilaisuudesta ei ollut ilmoitettu etukäteen poliisille siten kuin kokoontumislaki edellyttää. Edellä olevan vuoksi poliisi joutui puuttumaan tilaisuuden järjestämiseen kokoontumislain nojalla, kertoo apulaispoliisipäällikkö Kimmo Markkula.

Markkula korosta, että kyse ei ollut uskonnonvapauden harjoittamisen rajoittamisesta, vaan kokoontumisrajoitusten valvonnasta. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti yli kuuden hengen yleisötilaisuudet on kielletty 30.4.2021 saakka. Jos kuuden hengen määrä ylittyy, tilaisuus on kokoontumislain vastainen yleinen kokous ja poliisin on siten keskeytettävä se.

Poliisi neuvotteli tilaisuuden järjestäjän kanssa, minkä jälkeen poliisi antoi poistumiskäskyn. Tässä vaiheessa ihmiset hajaantuivat ja poistuivat paikalta. Hetken päästä poliisi havaitsi tilaisuuden jälleen jatkuvan, minkä jälkeen poliisi keskeytti tilaisuuden uudestaan. Poliisi otti kiinni kaksi henkilöä, joita epäillään niskoittelusta poliisia vastaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi