Laajojen selvitysten perusteella on syytä epäillä, että Al-Holin leirissä oleskelleisiin henkilöihin liittyvä, salassa pidettäväksi luokiteltu asiakirja on oikeudettomasti päätynyt tiedotusvälineiden käyttöön poliisin virantoimituksen yhteydessä.

Selvityksissä on myös ilmennyt, että asiassa ei ole tässä vaiheessa edellytyksiä jatkaa esitutkintaa, koska rikosepäilyä ei ole mahdollista kohdistaa yksilöitävissä olevaan henkilöön tai henkilöpiiriin eikä asiaan vaikuttavaa selvitystä ole tällä hetkellä enemmälti saatavissa. Esitutkintalain mukaan esitutkintaa on kuitenkin jatkettava viivytyksettä, kun keskeyttämisen edellytyksiä ei enää ole.

Asiasta ei tässä vaiheessa ole enempää tiedotettavaa, sillä kyse on keskeneräisestä esitutkinnasta

 

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi