Minna Kivimäki

Minna-Mari Kaila maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäälliköksi

Valtioneuvosto on tänään 22.4.2021 nimittänyt maatalous- ja metsätieteiden maisteri Minna-Mari Kailan maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikön virkaan ajalle 1.5.2021 – 30.4.2026. Kaila on toiminut ruokaosaston määräaikaisena osastopäällikkönä vuodesta 2017 alkaen. Virkaan haki määräaikaan mennessä 5 henkilöä.

Minna-Mari Kaila

Maa- ja metsätalousministeriöön Kaila siirtyi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:sta, jossa hän toimi maatalousjohtajana vuosina 2013 – 2016 sekä maaseutuyrittäjyyslinjan johtajana vuosina 2011 – 2013.

Osastopäällikkö vastaa ruokaosaston johtamisesta ja valvonnasta, strategisesta johtamisesta ja tehtävien hoitamisesta vaikuttavasti ja tuloksellisesti.

Minna Kivimäki liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäälliköksi

Valtioneuvosto nimitti 22.4.2021 oikeustieteen kandidaatti Minna Kivimäen liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäälliköksi.

Kivimäki on työskennellyt pysyvän edustajan sijaisena ja Coreper 1 -edustajana Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä vuodesta 2016 lähtien. Tätä ennen Kivimäki työskenteli liikenne- ja viestintäministeriössä mm. liikennepolitiikan osaston ja palveluosaston osastopäällikkönä sekä liikennepalveluyksikön päällikkönä.

– On hienoa päästä minulle kovin tuttuun taloon tekemään uudessa roolissa työtä yhteiskunnan toimivuuden ja talouden sekä ihmisten arjen sujuvuuden edistämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala on keskeisessä roolissa myös vihreän ja digitaalisen siirtymän ja uudistumisen toteuttamisessa. Tätä haasteellista työtä olen erittäin motivoitunut tekemään, vahvassa yhteistyössä yli hallinnonalojen rajojen, toteaa Kivimäki.

Kivimäki nimitettiin kansliapäällikön virkaan 1.6.2021-31.5.2026 määräajaksi.

Pauli Kariniemi rahoitusmarkkinaosaston osastopäälliköksi

Valtioneuvosto on nimittänyt kauppatieteiden lisensiaatti Pauli Kariniemen valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston osastopäälliköksi. Kariniemi on toiminut tehtävässä marraskuusta lähtien.

”Kiitän luottamuksesta valinnassa tähän tehtävään. Elämme poikkeuksellisia aikoja pandemian johdosta, mutta myös monella muulla tavalla. Rahoitusmarkkinoilla poikkeuksellisen matalien korkojen aika on jatkunut jo useita vuosia. Lisäksi ikääntyminen, ilmastonmuutos, digitalisaatio ja myös EMU:n kehittäminen haastavat meitä monella tavalla työssämme. Eräs keskeisimmistä kysymyksistä lähivuosina tulee olemaan, miten exit elvytyksestä lopulta onnistuu. Siihen kenelläkään ei taida olla selkeää vastausta. Mutta viisas varautuu yllätyksiin. Onneksi meillä on rahoitusmarkkinaosastolla huippuporukka analysoimassa näitä politiikkakysymyksiä ja valmistelemassa rahoitusmarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä”, Kariniemi kertoo.

Kariniemi työskentelee tällä hetkellä rahoitusmarkkinaosaston osastopäällikkönä. Hän on työskennellyt aiemmin useissa eri tehtävissä ministeriön rahoitusmarkkinaosastolla, kuten pankki ja rahoitus -yksikön päällikkönä sekä neuvottelevana virkamiehenä. Kariniemi on työskennellyt lisäksi muun muassa Maailmanpankissa.

Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto luo rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjä sekä vahvistaa puitteita, joissa markkinat toimivat. Tavoitteena on, että kansalaiset voivat kaikissa oloissa luottaa rahoitusmarkkinoiden vakaaseen, tehokkaaseen ja tasapuoliseen toimintaan. Valtiovarainministeriö vastaa myös siitä, että ministeriön kansallinen ja kansainvälinen toiminta rahoituskysymyksissä on tuloksellista ja arvostettua.

Kariniemi nimitettiin osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 9.5.2021–31.3.2022.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.