Syyttäjä on tehnyt päätöksen syyttämättä jättämisestä ei näyttöä -perusteella asiassa, jossa Salon sairaalassa työskennellyttä henkilöä on epäilty potilaan murhasta. Asiassa ei ole ollut syytteen nostamisen edellyttämää näyttöä siitä, että rikoksesta epäilty olisi aiheuttanut kyseisen potilaan kuoleman.

Samaa henkilöä on esitutkinnassa epäilty myös huumausainerikoksesta, varkaudesta ja pahoinpitelystä. Näistä rikoksista syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta konkurrenssiperusteella.

On ollut todennäköisiä syitä epäillä, että henkilö on syyllistynyt huumausainerikokseen, varkauteen ja lievään pahoinpitelyyn. Syyttämättä jättämistä on kuitenkin puoltanut se, että henkilö on epäiltyjen rikosten tekemisen jälkeen tuomittu muusta rikoksesta ehdottomaan vankeusrangaistukseen, sekä se, että epäillyistä rikoksista odotettavissa oleva rangaistus on sakko. Epäillyt rikokset eivät olennaisesti vaikuttaisi kokonaisrangaistuksen määrään niiden säännösten vuoksi, jotka koskevat aiemmin tuomitun rangaistuksen huomioon ottamista.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi