Janne Suhonen/ Valtioneuvoston Kanslia

Työttömien Keskusjärjestö: Hallituksen puoliväliriihessä hyviä päätöksiä työllisyyden edistämiseksi

Työttömien Keskusjärjestön mielestä hallitus on tehnyt puoliväliriihessä hyviä päätöksiä työllisyyden edistämiseksi. Tavoitteet 80 000 lisätyöllisestä voisivat olla kunnianhimoisempiakin. Mutta järjestö katsoo, että ottaen huomioon vallitsevan koronatilanteen aiheuttamat lisäpaineet julkiselle taloudelle, hallitus on tasapainottanut työllisyystoimet viisaasti.

Työttömien Keskusjärjestö kannattaa esitettyä Välittäjä Oy:n perustamista sekä sosiaalisten kriteerien hyödyntämistä julkisissa hankinnoissa. Näillä keinoin työttömiä voidaan palkata suoraan töihin, toteaa toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.

Työkykyohjelmaan panostaminen on erittäin tärkeää. Samoin kuntoutuksen ja työttömien terveydenhoidon kehittäminen. Palvelujärjestelmä tehostuisi entisestään, kun tosiasiallisesti työkyvyttömät työttömät ohjattaisiin työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämä näkökulma puuttuu vielä tämän hallituksen toimenpidelistalta, Haapakoski lisää.

Työttömien Keskusjärjestö kiinnittää huomiota myös työperäiseen maahanmuuttoon sekä maassa olevien ulkomaalaisten työpanokseen, jossa Suomessa on vielä paljon parannettavaa. Tutkimukset kertovat, että syrjintä on työmarkkinoilla edelleen yllättävän yleistä. Kotouttamisen ja työperäisen maahanmuuton edistäminen on kaikkien työnantajien ja kansalaisten yhteinen asia.

Suomessa työllisyyden paras tae on korkea koulutus ja siinä mielessä hallituksen esittämä panostus jatkuvaan oppimiseen on erittäin tärkeää, painottaa Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi

Työttömien Keskusjärjestö ihmettelee hallituksen esityksessä sitä, että selkeästi jo raamitetaan TE-palvelujen siirtoa kuntiin, ennen kuin työllisyyden kuntakokeilusta on tullut tuloksia. Uudistus kannattaa toteuttaa huomioiden meneillään olevien kokeilujen tulokset.

Hirsjärvi kuitenkin toteaa, että on hyvä, että asian valmistelu etenee siten, että työllisyyspalvelujen uudistaminen voidaan tulevalla hallituskaudella toteuttaa hallitusti.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi