Jorvin uudisrakennus käyttöön vuonna 2026 (Kuva: HUS)

HUSin hallitus hyväksyi Jorvin sairaalaan tulevan uuden osastorakennuksen hankesuunnitelman. Investoinnin enimmäishinta on 230 miljoonaa euroa, jota esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Uusi osastorakennus korvaa nykyiset Jorvin sairaalan aikuisten vuodeosastot, lasten vuodeosastot ja lasten poliklinikan sekä HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamisen tilat. Myös Jorvin sairaalassa tapahtuva synnytystoiminta, joka tällä hetkellä toimii suurelta osin vuokratiloissa Espoon sairaalassa, siirtyy uuteen rakennukseen.

Vuonna 2026 käyttöön otettava rakennus sijoittuu nykyisen kantasairaalan viereen ja sen alta puretaan lasten vuodeosastojen ja vastaanottojen sekä yhteispoliklinikan keuhko- ja neurovastaanottojen tilat. Samalla myös koko Jorvin sairaalan pääsisäänkäynti siirtyy uudisrakennuksen puolelle.

Hankintavelan purkaminen uuden johtajan työnä

HUSin hallitus päätti perustaa HUSin Yhtymähallintoon määräaikaisen johtajan viran. Uuden johtajan tehtävänä on parantaa hankintatoimen valvontaa. Tehtävään nimettävä johtaja ohjaa ja valvoo kuntayhtymän hankintatoimen kokonaisuutta ja huolehtii erityisesti siitä, että kertynyt hankintavelka puretaan mahdollisimman nopeasti.

Hallitus kehotti toteuttamaan rekrytoinnin mahdollisimman nopeasti. Tehtävä on määräaikainen ja kestää vuoden 2022 loppuun.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi