Yhdistyksen puheenjohtaja Kalle Tuulos luopuu tehtävästään ja kantaa vastuun epäonnistuneesta viestinnästään koskien Naantalin hevostallin uutisoinnin kommentointia. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin tänään johtokunnan päätöksellä Mari Eerola ja varapuheenjohtajana jatkaa Taru Säteri.
Olemme koko yhdistyksen johtokunnan puolesta äärimmäisen pahoillamme entisen puheenjohtajan Kalle Tuuloksen kirjottamasta harkitsemattomasta kommentista. Siitä sai erheellisesti sen kuvan, että olisimme kieltäneet mahdolliset nuorten kokemat tapahtumat, kun tarkoitus oli viitata ainoastaan eläintenhoitoon liittyviin asioihin. Kommentti oli yksin Tuuloksen tekemä, eikä se edustanut koko yhdistyksen tai sen johtokunnan kantaa. Tuulos luopuu yhdistyksen puheenjohtajan tehtävästä välittömästi.
Viestintämme satutti niitä nuoria, jotka olivat keränneet rohkeutensa ja tehneet ilmoituksen kokemastaan. Pyydämme anteeksi kaikilta, joita tämä loukkasi.
Turun eläinsuojeluyhdistyksen arvoihin kuuluu kaikkien ihmisten tasa-arvoinen ja arvokas kohtelu. Kaikelle syrjinnälle, ahdistelulle ja muille laittomuuksille on nollatoleranssi. Tesyn tärkeimpiä arvoja ovat elämän kunnioittaminen ja heikoimpien puolustaminen. Emme hyväksy ihmisten tai eläinten epäasiallista kohtelua missään muodossa.
Koko sydämestämme haluamme antaa tukemme teille kaikille, joita tämä järkyttävä tilanne koskettaa. Osa tallilla käyneistä nuorista on ollut yhteydessä yhdistykseen uutisoinnin jälkeen ja olemme tästä luottamuksesta kiitollisia. Yhteistyöllä voimme turvata meidän kaikkien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin jatkossa ja muovata toimintatapojamme turvaamaan saavutettua hyvinvointia.
Kun yhdistyksemme sai maanantai illalla 17.5. viestin, jossa yksi nuorten vanhemmissa kertoi rikosilmoituksesta koskien Naantalin tallin toimintaa, viestin sisältö käsiteltiin heti yhdistyksen johdossa. Yhdistys alkoi myös välittömästi järjestämään toimintojaan siten, että yhteistyö tallin kanssa voitiin lopettaa. Koska aihe oli hyvin arkaluonteinen eikä asiasta ollut virallista tietoa, yhdistys ei katsonut olevansa sopivassa asemassa nostamaan asiaa julkisuuteen. Tehdyt rikosilmoitukset koskevat tietojemme mukaan kahta yhdistyksen jäsentä, jotka ovat toimineet yhdistyksen vapaaehtoisina eläinpelastusauton kuljettajina. Lisäksi ilmoitusten kohteen mieshenkilö on vuoden alusta ollut yhdistyksen johtokunnan jäsen, kunnes hän erosi johtokunnan jäsenyydestään 25.5.2021.
Turun eläinsuojeluyhdistyksen johtokunta siirsi heti yhteydenoton jälkeen rikosilmoituksen kohteena olevien henkilöiden vapaaehtoistehtävät muille jäsenille. Yhdistyksen jäsenyydestä erottamisesta päättää jäsenkokous.
Rikosilmoituksen kohteena olevat henkilöt ovat vuokralla yhdistyksen omistamassa kiinteistössä ja vuokrauksesta on laadittu asianmukainen sopimus, jota johtokunta ei voi toistaiseksi lain puitteissa purkaa. Rikosilmoituksen kohteena olevien henkilöiden kanssa on lisäksi laadittu erillinen yhteistyösopimus, joka koskee yhdistyksen käyttöoikeutta eläintilojen käyttöön, mitä tulee yhdistyksen suurien harrastus- ja maatalouseläinten hoidon järjestämiseen. Tämä erillinen yhteistyösopimus purkautuu heti, kun se on juridisesti mahdollista ja toimet purkamista varten on jo aloitettu. Yhdistyksen lisäksi hevostalliin on vuosien aikana sijoitettu suuria harrastus- ja maatalouseläimiä viranomaisten toimesta.
Olemme järkyttyneitä kaikesta uutisoinnin kautta tulleesta ja toivomme, että hevostallin tapahtumat käsitellään perinpohjaisesti. Yhdistyksellä on satunnaisesti ollut sijoitettuna hevostallille yhdistyksen hoitovastuulla olevia eläimiä ja näiden eläinten vointia on seurattu säännöllisesti yhdistyksen jäsenten toimesta. Yhdistyksen eläimiä ei ole tällä hetkellä Naantalin hevostallilla.
Yhdistyksen hoitovastuulla oleville eläimille yhdistys on järjestänyt omalta osaltaan asianmukaisen ravinnon ja eläinlääkärin hoidon, sekä muun eläimen lajityypillisen sekä yksilön tarpeiden huomioivan hoidon. Yhdistyksen johtokunnalle ei ole aikaisemmin tullut tietoa siitä, että tallin eläinten olot olisivat puutteelliset tai niiden hoitoa olisi laiminlyöty. Tallin tilat on lisäksi vuosien aikana tarkastettu useaan kertaan eri valvontaeläinlääkäreiden toimesta, eikä näistä tarkastuksista ole tullut yhdistyksen tietoon moitteita tilojen varusteista tai eläinten hoidosta.
Miten tulemme toimimaan jatkossa?
Tämä on kysymys, johon olemme etsineet vastausta. Olemme yksi Suomen suurimmista eläinsuojeluyhdistyksistä: meillä on jäseniä yli tuhat ja vapaaehtoisia yli 300. Vapaaehtoisillemme on perehdytysohjelma, joka käsittelee niin käytännön eläinsuojelutyötä kuin vapaaehtoistyön vastuita sekä velvollisuuksia. Vapaaehtoisilta edellytetään ihmisten ja muiden eläinten asiallista kohtelua. Yhdistyksellä on suuri joukko toimijoita, mikä on eläinsuojelulle valtava rikkaus, mutta tarkoittaa samalla sitä, että emme tunne kaikki toisiamme.
Jatkossa:
• painotamme toisten ihmisten ja muiden eläinten asiallisen kohtelun vaatimusta entisestään sekä omille toimijoillemme että viestinnässä
• vaadimme uusien vuokrasopimusten yhteydessä, että mikäli kiinteistössä toteutetaan toimintaa, jossa on mukana lapsia tai nuoria, kiinteistön vuokralaisten tai toiminnan tuottajan tulee esittää yhdistykselle turvallisuusselvitys
• laadimme selkeän sisäisen ohjeistuksen siltä varalta, että joku kokee vapaaehtoistyössään epäasiallista kohtelua sisäisen tai ulkoisen toimijan toimesta
• järjestämme toimijoillemme kriisiviestinnän koulutusta ja kehitämme ohjeistusta, jotta vastaavia virheitä ei jatkossa tapahtuisi
• huolehdimme jäsentemme, vapaaehtoistemme ja työntekijöidemme jaksamisesta, jotta eläinsuojelutyö voi jatkua myös tämän järkyttävän tilanteen jälkeen
• kerromme, miten olemme nämä toimet saaneet käynnistettyä ja toivomme muidenkin yhdistysten tekevän samoin.
Voimme omalta osaltamme jokainen varmistaa sen, että toimintamme todella suojaa parhaalla mahdollisella tavalla heikoimpien suojelemisen.
Turun eläinsuojeluyhdistyksessä, Suomen vanhimmassa eläinsuojeluyhdistyksessä, on jo vuodesta 1871 asti toiminut ihmisiä, jotka ovat antaneet pyyteettömästi omat voimavaransa eläinsuojelutyölle. Näin pitkään historiaan mahtuu ylä- ja alamäkiä, mutta niistä huolimatta työ eläinten hyväksi ei tule loppumaan. Missään kohtaa, edes alamäissä, eläinten hyvinvoinnista ei ole tingitty, eikä tulla tinkimään. Eikä työ eläinten hyväksi ole vähentynyt.
Kävimme muutamia vuosia sitten yhdistyksen koko toiminnan läpi ja saimme toiminnan uudistettua niin kattavasti, että olemme voineet auttaa joka vuosi enemmän ja enemmän eläimiä. Nyt tulemme jälleen kerran käymään toimintamme läpi ja tällä kertaa varmistamme sen, että jokainen yhdistyksen nimeä kantava toimii jatkossa myös ihmisten hyvinvoinnin puolestapuhujana.
Turun eläinsuojeluyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin tänään johtokunnan päätöksellä Mari Eerola. Johtokunnan muita jäseniä ovat: Heli Tanskanen, Maria Lehtonen, Pasi Korko, Oona Kurjenrauma, Kalle Tuulos, Taru Säteri ja Vilma Määttä. Eronneen jäsenen tilalle johtokunnan yhdeksänneksi jäseneksi valitaan uusi henkilö seuraavassa jäsenkokouksessa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi