Kuva: Hoivatilat Oyj 

Pohjois-Ritaharjuun valmistuu nykyisen koulun yhteyteen lisätilaa perusopetukselle vuonna 2023. Koulu toteutetaan vuokrahankintana. Pohjois-Ritaharjun koulun toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen perusteella Suomen Hoivatilat Oyj. Ratkaisuehdotuskilpailun voittaja valittiin valmistellun rakennussuunnitelman sekä hintatarjouksen perusteella.

Vuokrahankintamalli tarkoittaa, että Hoivatilat suunnittelee ja rakennuttaa koulun sekä hoitaa rakennuksen kiinteistönhoidon ja ylläpidon vuokrasopimuksen ajalta. Oulun kaupunki sitoutuu vuokraamaan rakennuksen 25 vuoden määräajaksi.

”Saimme vertailtavaksemme kolme hyvää, keskenään erilaista koulua. Voittajaehdotus Linnunrata monipuolistaa ja täydentää nykyisen koulun oppimisympäristöjä ja yhdistää tilat toisiinsa viihtyisän piha-alueen avulla”, kertoo hankepäällikkö Sanna Pääkkönen Oulun Tilapalveluista.

Uudet koulutilat rakennetaan nykyisen Pohjois-Ritaharjun koulun tontin viereen, ja valmistuessaan ne muodostavat piha-alueineen yhtenäisen kokonaisuuden nykyisen Pohjois-Ritaharjun alakoulun kanssa. Lapsiperheiden suosiman Ritaharjun alueen koululaisten määrä lisääntyy edelleen lähivuosina. Tilaa uudessa rakennuksessa on 340 oppilaalle, joten kouluun mahtuu tulevaisuudessa noin 700 alakoululaista.

”Vuokramallin hankinnat ovat yleistyneet kunnissa ja Oulun kaupunki on ollut yksi suunnannäyttäjistä Suomessa. Markkinoilta löytyy aitoa kilpailua, mikä on onnistuneen hankintakilpailutuksen edellytys. Olen erittäin iloinen tiukan kilpailutuksen lopputuloksesta ja siitä että pääsemme ratkaisemaan kaupungin tilatarpeita”, toteaa Hoivatilojen asiakkuusjohtaja Jussi Vikman.

Pohjois-Ritaharjun koulu valmistuu käyttöön elokuussa 2023.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi