Turun eläinsuojeluyhdistyksen, Tesyn, puheenjohtaja Mari Eerola: Luottamustehtävä tuli minulle täysin poikkeuksellisessa tilanteessa, kun entinen puheenjohtaja jätti paikkansa epäonnistuttuaan viestinnässä kommentoidessaan Naantalin tallin vakavia rikosepäilyjä. Korostan vielä, että kyseessä oli yksin hänen laatimansa kommentti, ei yhdistyksen johtokunnan laatima kommentti. Tämä alun viestintä satutti niitä nuoria, jotka olivat keränneet rohkeutensa ja tehneet ilmoituksen kokemastaan. Tämän vuoksi johtokunta katsoi, ettei entinen puheenjohtaja ansainnut enää puheenjohtajan vaatimaa luottamusta ja tämä vastuullinen tehtävä siirtyi minulle. Pyydämme sydämestämme anteeksi kaikilta, joita viestintä loukkasi. Tapaukseen liittyvät nuoret tarvitsevat nyt kaiken mahdollisen avun ja tuen.
Kun kuulin itse rikosepäilyistä, olin shokissa ja järkyttynyt. Mietin, miten tämä on mahdollista, koska en ole kuullut eläinsuojelutyössä mitään vastaavaa niiden 11 vuoden aikana, jonka olen ollut mukana Tesyn toiminnassa. Kun yhdistyksemme varapuheenjohtaja sai maanantai illalla 17.5. viestin, jossa yksi nuorten vanhemmista kertoi rikosilmoituksesta koskien Naantalin tallin toimintaa, viestin sisältö käsiteltiin heti yhdistyksen johdossa. Yhdistys alkoi myös välittömästi järjestämään toimintojaan siten, että yhteistyö tallin ja näiden kahden ilmoituksen kohteena olevien ihmisten kanssa voitiin lopettaa. Koska aihe oli hyvin arkaluonteinen eikä asiasta ollut virallista tietoa, yhdistys ei katsonut olevansa sopivassa asemassa nostamaan asiaa itse julkisuuteen. Yhdistys katsoo, että poliisi on ainut sopiva kanava asian käsittelyä varten.
Toiminnanjohtajamme on ollut tehtävässään puoli vuotta ja tapaus on ollut myös hänelle äärimmäisen raskas. Hän on tehtävänsä vuoksi saanut osakseen suuren määrän uhkailuja ja muita asiattomia yhteydenottoja. Yhdistys siirsi tapauksen viestintävastuun toiminnanjohtajalle 18.5. Toiminnanjohtajamme sai tiedon tapauksesta samaan aikaan yhdistyksen johtokunnan kanssa eli 17.5.
Sain 27.5. ensimmäisen julkisen kirjeeni jälkeen entiseltä johtokunnan jäseneltämme viestin, jossa hän pyysi minua käymään hevostallin tapahtumia läpi. Keskustelimme vielä myöhään saman päivän iltana ja entinen johtokunnan jäsenemme kertoi, että yksi tallilla käynyt täysi-ikäinen nuori oli kokenut tallilla epäasiallista kohtelua. Entinen johtokuntamme jäsen oli tietomme mukaan kehoittanut tätä nuorta kertomaan asiasta äidilleen. Tämä keskustelu oli käyty 13.5. Tämä entinen johtokuntamme jäsen ei ollut tuonut tilannetta yhdistyksen nykyiselle johdolle tiedoksi, mutta oli varmistanut nuorelta 16.5., että tilanteesta on kerrottu nuoren äidille. Perhe teki rikosilmoituksen 17.5.
Tehdyt rikosilmoitukset koskevat kahta yhdistyksen jäsentä, jotka ovat toimineet yhdistyksen vapaaehtoisina eläinpelastusauton kuljettajina. Lisäksi ilmoitusten kohteen mieshenkilö on vuoden alusta ollut yhdistyksen johtokunnan jäsen, kunnes hän erosi johtokunnan jäsenyydestään 25.5.2021.
Turun eläinsuojeluyhdistyksen johtokunta siirsi heti yhteydenoton jälkeen rikosilmoituksen kohteena olevien henkilöiden vapaaehtoistehtävät muille jäsenille. Yhdistyksen jäsenyydestä erottamisesta päättää jäsenkokous. Kuten aikaisemmassa kirjoituksessani toin esille, niin näiden henkilöiden tehtävät on siirretty muille vapaaehtoisille. Tilanteen vakavuuden takia yhdistys ei tule tekemään yhteistyötä näiden henkilöiden kanssa jatkossakaan.
Eläinsuojeluyhdistyksen roolissa olemme huolehtineet, että tallilla olevat eläimet saavat asianmukaisen ravinnon, veden ja hoidon. Päätehtävämme eläinsuojeluyhdistyksenä on huolehtia ja edistää kaikkien eläinten hyvinvointia, oli tilanne mikä tahansa.
Turun eläinsuojeluyhdistyksen arvoihin kuuluu kaikkien ihmisten tasa-arvoinen ja arvokas kohtelu. Kaikelle syrjinnälle, ahdistelulle ja muille laittomuuksille on nollatoleranssi. Tesyn tärkeimpiä arvoja ovat elämän kunnioittaminen ja heikoimpien puolustaminen.
Kun tapaus tuli julki, laadimme yhdistyksellemme konkreettiset toimintaohjeet. Näitä ovat muun muassa turvallisuusselvityksen vaatiminen kiinteistöjä vuokratessa, jos toiminnassa on mukana lapsia tai nuoria, ja sisäisen ohjeistuksen laatiminen siltä varalta, että joku kokee vapaaehtoistyössään epäasiallista kohtelua. Panostamme myös jäsentemme, vapaaehtoistemme ja työntekijöidemme jaksamiseen.
Tapaus on ollut äärimmäisen raskas myös yhdistyksemme vapaaehtoisille, joista suurin osa on alle 30-vuotiaita. Olemme huolehtineet jaksamisesta yhteisten keskusteluiden avulla. Keskusteluissa kaikilla on ollut mahdollisuus kertoa tuntemuksistaan. Osa eläinsuojelutyötä tekevistä työntekijöistämme ja vapaaehtoisistamme on tapahtuneesta johtuen saanut uhkauksia, mikä ei ole lainkaan hyväksyttävää. Julkisessa keskustelussa on sekoitettu yhdistyksen toimijoiden kommentit nuorten kokemuksista ja eläinten hoidosta. Esitetyt kommentit ovat koskeneet nimenomaan vain eläinten hoitoa.
Vapaaehtoistyömme perustuu luottamukseen ja olemme nyt muistuttaneet vapaaehtoisiamme, että kaikesta laittomasta toiminnasta tulee olla välittömästi yhteydessä poliisiin. Olemme muistuttaneet myös, että kaikesta epäasiallisesta toiminnasta on hyvä jatkossa kertoa suoraan toiminnanjohtajalle tai johtokunnalle, jotta yhdistys voi tilanteisiin omalta osaltaan reagoida nopeasti. Yhdistys ei hyväksy missään muodossa epäasiallisten tilanteiden tai laittomuuksien salailua. Yhdistys tulee myös jatkossa poistamaan välittömästi toiminnastaan epäasiallisesti toimivat tai epäasiallisen toiminnan mahdollistavat henkilöt.
Eläinten hätäkeskus aloitti toimintansa 1.6.
Eläinsuojelutyön perustoiminta ei ole juuri muuttunut vuosikymmenten aikana. Toimintaa on kehitetty jatkuvasti ja sitä kehitetään edelleen; olemme juuri aloittaneet pitkin kevättä suunnitellun eläinten hätäkeskuspalvelun, jollaista ei tietääkseni ole ainakaan tässä mittakaavassa missään muualla Suomessa. Eläinpelastus tulee jatkumaan jatkossakin ja entistä vahvempana.
Päivystämme puhelimen äärellä muun aukioloaikamme ulkopuolella, eli klo 17:00-09:00. Koska eläinten hätä ja avuntarve ei katso kelloa, olemme valmiina auttamaan 24/7. Tarvetta tälle palvelulle oli, koska toimiston puhelimiin on tullut soittoja myös yöaikaan. Eläinten hätäkeskus on pysyvä osa eläinsuojelutyötämme. Olemme kouluttaneet kevään aikana yli 30 vapaaehtoista eläinpelastuspäivystäjää. Tämän lisäksi olemme kouluttaneet kolme uutta eläinpelastusauton kuljettajaa. Tämä kaikki on ollut ja on mahdollista sen ansiosta, että vapaaehtoisemme ovat valmiita antamaan pyyteetöntä panostaan ja aikaansa eläinsuojelutyölle.
Korona vaikuttaa myös meidän työhömme
Korona on vaikeuttanut toimintaamme, koska emme ole päässeet tekemään valistustyötä tapahtumissa. Vapaaehtoisten perehdytystyö oli tauolla, mutta se jatkuu nyt teams-yhteyksien avulla. Emme ole kuitenkaan vähentäneet eläinsuojelutyötä koronan takia, vaan etsineet keinot, joilla heikoimpien auttaminen onnistuu myös poikkeusaikana.
Tesyllä on iso, yli 300 hengen vapaaehtoisten joukko, joka on koko toimintamme elinehto. Vapaaehtoiset tekevät joka ikinen päivä arvokasta työtä työntekijöidemme apuna ja tukena: pelastavat apua tarvitsevia eläimiä, siivoavat tiloja, ovat apuna eläinten ruokinnassa, leikittävät ja rapsuttavat kissoja koirien aktivoimista unohtamatta sekä hoitavat hallinnollisia asioita.
Hyvä talous turvaa toiminnan myös jatkossa
Eläinsuojelutyö on työtä luottamuksen saavuttamiseksi. Yksittäisen lahjoittajan täytyy voida luottaa siihen, että hänen lahjoituksensa menee juuri oikeaan tarkoitukseen ja että toiminta on sitä, mitä sen on kerrottu olevan.
Meiltä on kysytty, miksi yhdistys ei myy koko omaisuuttaan kertaheitolla pois. Näin emme voisi toimia, koska yhdistyksen täytyy turvata toiminta myös jatkossa. Tesy omistaa yhteensä 6 asunto-osaketta, 2 autopaikkaa, autotallin sekä kaksi kiinteistöä. Yhdistyksellä on sijoituksia kahdessa suomalaisessa pankissa ja varainhoitoyhtiössä. Sijoitukset ovat riskitasolla varovainen/maltillinen. Osan omaisuudesta olemme saaneet testamenttilahjoituksena, eikä sitä voi testamentin antajan toivomuksen takia myydä eteenpäin.
Koko eläinsuojelutoimintamme perustuu vapaaehtoistyön lisäksi eläintenystävien anteliaisuuteen ja siksi seuraavan vuoden tuloja on mahdotonta ennustaa ja arvioida etukäteen. Lahjoittajat seuraavat tarkasti toimintaamme ja kaikki negatiivinen julkisuus vaikuttaa suoranaisesti lahjoitushalukkuuteen. Mikäli varat eivät riittäisi kaikkien eläinten hoitamiseen, niin emme pysty enää jatkossa auttamaan niitä tuhansia eläimiä vuosittain, joita tällä hetkellä autamme suoraan tai välillisesti.
Vuonna 2020 jäsenmaksut, erinäiset keräykset ja avustukset toivat toimintaan noin 114 000 euroa ja adoptiotoiminta vajaat 45 000 euroa. Varsinaisen toiminnan kulut olivat kuitenkin noin 260 000 euroa, josta jo pelkästään eläinten ruokien ja eläinlääkärikulujen osuus oli runsaat 100 000 euroa.
Testamenttilahjoituksia yhdistys saa satunnaisesti, mutta ne takaavat sen, että osa toiminnasta saadaan katettua pääomatuloilla. Testamenttilahjoitukset ovat tärkeässä roolissa, sillä ilman niitä meidän toimintamme olisi huomattavasti pienempää.
Yhdistys otti hoitoonsa viime vuonna yhteensä lähes 1500 apua tarvitsevaa eläintä. Suoritimme yli tuhat eläinpelastustehtävää ja annoimme tuhansittain eläinten suojeluun liittyviä neuvoja. Kustannukset autettua eläintä kohden ovat hyvin maltillisia, mistä voimme kiittää vapaaehtoisiamme ja ahkeria työntekijöitämme.
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi sääntöjen määräämää jäsenkokousta, kevät- ja syyskokous. Kevätkokouksessa käymme vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen läpi yksityiskohtaisesti. Syyskokouksessa taas esitetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio.
Aloitin työni Tesyssä harjoittelijana
Kun puhun eläinsuojelutyöstä, puhun suurella sydämellä. Olen aina ollut eläinrakas, mutta varsinaisen kipinän eläinsuojelutyöhön sain toimiessani vapaaehtoisena Kouvolan seudulla. Tesyssä aloitin harjoittelijana 11 vuotta sitten. Ammatikseni toimin klinikkaeläinhoitajana. Kotoa löytyy kaksi koiraa ja kaksi kissaa.
Tesy auttaa vuosittain yli tuhatta eläintä; mm. kissoja, koiria, hevosia, lintuja, oravia, siilejä ja paljon muita. Mediaa on kiinnostanut erityisesti petolinnut, kotkat ja haukat.
Muistan erityisen hyvin Pöytyältä löydetyn ammutun ja nälkiintyneen merikotkan tapauksen marraskuulta 2019. Siipirikkoa kotkaa hoidettiin eläinlääkärissä ja Tesyllä niin kauan, kunnes kotkan paino oli normalisoitunut ja siipi oli taas lentokunnossa. Sen jälkeen kotka siirtyi parin kuukauden toipumisen jälkeen isompiin tiloihin ulkopuoliseen lintuhoitolaan, jotta se sai harjoitella paremmin lentämistä. Puolen vuoden ajan kestäneiden hoitojen ja kuntoutuksen jälkeen kotka palasi ensin lintuhoitolalta Tesylle ja Tesyltä se vapautettiin onnistuneesti löytöpaikalleen.
Tesy täyttää tänä vuonna 150 vuotta ja on Suomen vanhin eläinsuojeluyhdistys. Aloitan työni sen puheenjohtajana nöyränä, mutta innokkaana.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi