Tervakoskella Tammirannan, Majakanmäen, Vipukorven alueilla on tehty useita havaintoja rotista ja rottien aiheuttamista tuhoista.

Rotat ovat pääsääntöisesti ilta- ja yöeläimiä. Ihminen havaitsee yleensä useimmin niiden aiheuttamat ongelmat kuin näkee itse tuholaiseläimen. Rotta voi olla kantajana monille haitallisille ja tarttuville taudeille, joista voi olla sekä haittaa että jopa vaaraa ihmisille ja lemmikkieläimille.

Miten toimia ja ennaltaehkäistä?

Huomiota kannattaa erityisesti kiinnittää jätteiden käsittelyyn. Jätehuolto tulee järjestää siten, että haittaeläimet eivät pääse jäteastioihin ja että astiat pidetään ehjinä ja puhtaina. Puutarhajätteet, kuten jäteomenat, tulee toimittaa jätteenkäsittelyasemille. Tonttien tulee olla yleisilmeeltään siistejä ja rakennukset asianmukaisessa kunnossa, tällä estetään rottien pesintä alueella.

Tuhoeläinongelman ehkäisy ja poistaminen on kiinteistönomistajan vastuulla. Jos alueella on havaintoja rotista, lintujen ruokinta kannattaa lopettaa. Rotan pyydyksiä ja karkotteita myydään kuluttajille ja niiden käytössä tulee noudattaa pakkauksen ohjeistusta. Niistä ei saa koitua haittaa muille eläimille tai lapsille. Loukkuja tulee seurata päivittäin. Myrkyttäminen on uuden EU- lainsäädännön myötä jätettävä ammattilaisille.

Tarkempi toimintaohje rottahavainnon yhteydessä.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi