Havainnekuva Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksesta. Kuva: PES-Arkkitehdit Oy

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16. kesäkuuta Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman. Suunnitelma koskee Kampin metroaseman läntisen lippuhallirakennuksen paikalle, Sähkötalon ja Autotalon väliin, toteutettavaa uudisrakennusta, joka sisältää sosiaali- ja terveystoimen palvelutilojen lisäksi myös metroaseman tiloja ja liiketiloja.

Suunnitelma Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksesta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan vuonna 2014 hyväksymään palveluverkkosuunnitelmaan 2030, jonka tavoitteena on toteuttaa koko kaupungin alueelle monipuoliset, tehokkaasti toimivat, kilpailukykyiset ja hyvin saavutettavat julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Palveluverkkosuunnitelman mukaan keskusta-alueelle sijoitetaan yksi Helsingin kuudesta terveys- ja hyvinvointikeskuksesta.

Kamppiin on tarkoitus sijoittaa kaupungin eteläosien tarvitsemat palvelut. Alueen väestöennuste on kasvava, noin 140 000 asukasta vuoteen 2026 mennessä, ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve alueella tulee lisääntymään. Uuden terveys- ja hyvinvointikeskuksen myötä palvelujen tarjonta laajentuu ja monipuolistuu.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen tiloihin sijoittuvat pääasiassa aikuisväestölle suunnatut sosiaali- ja terveyspalvelut, kuten terveysasematoiminta, psykiatria- ja päihdevastaanotto. Lisäksi sinne sijoittuu nuorten- ja aikuisten sosiaalityö sekä fysio- ja toimintaterapia- sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Osa terveys- ja hyvinvointikeskuksen palveluista on tarkoitettu myös lapsille, nuorille ja ikääntyneille.

Uudisrakennuksessa on kahdeksan maanpäällistä kerrosta ja yksi kellarikerros. Hankkeen yhteydessä puretaan vuonna 1983 valmistunut Kampin metroaseman läntinen lippuhallirakennus ja tehdään tarvittavat peruskorjaus-, muutos- ja laajennustyöt hankkeeseen sisältyvissä metron ja HKL:n tiloissa.

Hankkeen laajuus on noin 16 400 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on 84,2 miljoonaa euroa.

Tavoiteaikataulun mukaan rakentaminen käynnistyisi vuoden 2023 alussa  ja toiminta uusissa tiloissa voisi käynnistyä kesällä 2027.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi