Syyttäjällä on syyteharkinnassa seitsemän rikoskokonaisuutta, jotka koskevat koulukoti Pohjolakodin toimintaa. Syyttäjä on tehnyt yhden rikoskokonaisuuden osalta päätökset syyttämättäjättämisestä ei todennäköisiä syitä -perusteella.

Poliisi on esitutkinnan aikana tutkinut Pohjolakodin neljän yksikön toimintaa ja sitä, millä tavalla niihin sijoitettuja nuoria on kohdeltu. Tältä osin syyttäjän arvioitavaksi on lähetetty seitsemän epäiltyä rikoskokonaisuutta. Esitutkinnassa rikosnimikkeinä ovat olleet muun muassa virka-aseman väärinkäyttäminen ja kunnianloukkaus.

Yhden rikoskokonaisuuden osalta syyttäjä on tehnyt neljä syyttämättäjättämispäätöstä (asianro R 20/4684, päätösten nrot 21/1887–21/1890) ei todennäköisiä syitä -perusteella. Tässä rikoskokonaisuudessa epäiltyinä ovat olleet Pohjolakodin johtaja, perhekotivanhempi ja kaksi Pohjolakodin ohjaajaa. Heitä on epäilty virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Kysymys on yhdestä syyteharkintaan lähetetystä asiasta, jossa apulaisoikeusasiamies on tehnyt poliisille tutkintapyynnön heinäkuussa 2018. Apulaisoikeusasiamies oli tehnyt tarkastuskäynnin Pohjolakotiin ja tehnyt selvitystä vaativia havaintoja vuosien 2013–2019 välillä.

Muut Pohjolakotiin liittyvät rikosepäilyt ovat edelleen syyteharkinnassa, ja niiden valmistumisesta tiedotetaan erikseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.