Runsaasti koronavirustartunnalle altistuneita Satakunnassa – hakeudu testiin heti oireiden ilmaantuessa ja vältä lähikontakteja tulokseen asti 

Rauhallisten viikkojen jälkeen altistumistilanteet koronavirustartunnalle ovat Satakun nassa selvästi lisääntyneet. Tähän ovat johtaneet lisääntyneet tartuntamäärät ja toisaalta  ihmisten suurentuneet sosiaalisten kontaktien määrät. Tähän mennessä altistuneita on  kirjattu Satakuntaan 21.6.2021 lähtien noin 130 ja määrä tulee todennäköisesti vielä sel västi nousemaan. Erityisesti Porin perusturvassa tartunnanjäljitystoiminta on kuormittunut  huomattavasti. 

Koronavirustestiin tulee hakeutua edelleen heti lievienkin oireiden ilmaantuessa. Oireiden  aikana tulee pysyä kotona ja välttää kontakteja testituloksen saamiseen saakka. Oireiston  perusteella koronavirustartuntaa ei pysty erottamaan muista hengitystieinfektioista. 

Monilla työpaikoilla on luovuttu kasvomaskien käytöstä epidemiatilanteen helpotuttua.  Työterveyslaitoksen maskisuositus on kuitenkin pysynyt ennallaan. Käytäntöjä kannattaa  nyt harkita uudelleen. Kasvomaskin käyttöä suositellaan, jos lähikontakteja ei voida muu toin välttää. Erityisen suositeltavaa kasvomaskin käyttö on työssä, jossa syntyy paljon ih miskontakteja. Maskinkäyttö ei kuitenkaan poista tarvetta turvavälien ja muiden hygienia käytäntöjen noudattamiselle. 

Altistustilanne Porihallin kuntosalialueella 23.6.2021 

Porissa on todettu koronavirustartunta henkilöllä, joka on oireettomassa vaiheessa, mutta  tartuttavuusaikana ollut harjoittelemassa Porihallin yleisellä kuntosalialueella keskiviik kona 23.6.2021 klo 15-17. Pukuhuoneissa ei ole ollut tartuntariskiä. Kaikkia Porihallissa kyseisellä kuntosalialueella altistusaikana olleita pyydetään tarkkailemaan vointiaan. Mi käli ilmaantuu vähäisiäkin oireita, pyydetään hakeutumaan koronatestiin. 

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi