Tytti Yli-Viikari

Eduskunnan kansliatoimikunta on 29.6.2021 pitämässään kokouksessa päättänyt lausunnossaan esittää täysistunnolle VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin irtisanomista.

Kansliatoimikunnan lausunto (M 9/2021 vp + liite 1 § 3?) ja tarkastusvaliokunnan mietintö Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoidosta (TrVM 2/2021 vpO 4/2021 vp) ovat täysistunnossa ainoassa käsittelyssä keskiviikkona 30.6.2021 kello 10 alkavassa täysistunnossa. Tässä yhteydessä eduskunta voi päättää pääjohtajan irtisanomisesta. ?

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi