Rikosseuraamuslaitos on julkaissut vuoden 2020 tilastollisen vuosikirjan, josta saa ajankohtaisen kuvan Rikosseuraamuslaitoksen asiakas- sekä vankimääristä ja toiminnasta. Vuonna 2020 keskimääräinen vankiluku laski koronavirusepidemian vuoksi. Yhdyskuntapalvelua suorittavien asiakkaiden määrä nousi edellisvuoteen verrattuna.

Vankiluku laski ja väkivaltarikoksista tuomittujen osuus nousi koronaepidemian seurauksena

Vankien päivittäinen keskimäärä on laskenut 2000-luvun puolivälistä alkaen lukuun ottamatta vuosia 2016 ja 2019, jolloin vankimäärä nousi hieman. Vuonna 2020 vankeja oli päivittäin keskimäärin 2 800, mikä oli noin 150 vähemmän kuin vuonna 2019.

Suurimman vankiryhmän muodostavat väkivaltarikoksista tuomitut. Vuonna 2020 vajaa 40 prosenttia vangeista oli tuomittu väkivaltarikoksista (23 % henkirikoksista ja 16 % pahoinpitelyrikoksista). Edellisvuonna väkivaltarikoksista tuomittuja oli reilu kolmannes vangeista. Myös huumausainerikoksista tuomittujen osuus on noussut. Vuonna 2020 näiden osuus kaikista vankeusvangeista oli vajaa neljännes (23 %), kun vuonna 2019 osuus oli vajaa viidennes (21%). Vankiluvun lasku ja muutokset vankirakenteessa johtuivat pääasiassa siitä, että sakon muuntorangaistuksia ja enintään kuuden kuukauden pituisia vankeustuomioita rajoitettiin koronaepidemian takia.

Rangaistusajan keskipituus oli 12,2 kuukautta

Vankiloista vapautui vuonna 2020 yhteensä 5 402 vankia, joista vankeusvankeja oli noin 51 prosenttia (2 757), sakkovankeja noin 21,5 prosenttia (1 153) ja tutkintavankeja noin 27,5 prosenttia (1 492). Vajaa 40 prosenttia vankeusvangeista (1 055) suoritti rangaistusta enintään kolme kuukautta ja 13 prosenttia (352) yli kaksi vuotta ja rangaistusten keskipituus oli 12,2 kuukautta.

Naisvankeja oli vuonna 2020 keskimäärin 233 eli noin kahdeksan prosenttia vangeista. Ulkomaalaisten osuus kaikista vangeista oli 17 prosenttia, eli luku on pysynyt samana edellisvuoteen nähden.

Yhdyskuntapalvelua suorittavien asiakkaiden keskimäärä nousi

Yhdyskuntaseuraamusta suorittavien asiakkaiden päivittäinen keskimäärä kääntyi vuonna 2019 nousuun yli kymmenen vuotta jatkuneen laskusuunnan jälkeen. Vuonna 2020 yhdyskuntaseuraamusasiakkaita oli päivittäin keskimäärin 3 083. Asiakasmäärät laskivat nuorille suunnatuissa seuraamuksissa mutta nousivat muissa. Yhdyskuntapalveluasiakkaiden keskimäärä (1 220) nousi kuusi prosenttia aiempaan vuoteen verrattuna. Täytäntöönpantavaksi tulleiden uusien yhdyskuntapalveluiden määrä väheni aiempiin vuosiin verrattuna, mutta koronavirusepidemiaan liittyvistä rajoituksista johtuen suorittaminen hidastui normaalista.

Liikennejuopumus yleisin yhdyskuntaseuraamukseen johtava rikos

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden yleisin päärikos on liikennejuopumus. Vuonna 2020 päättyneissä seuraamuksissa liikennejuopumuksista tuomittujen osuus oli 28 prosenttia. Seuraavaksi eniten oli omaisuusrikoksista (26 %), väkivaltarikoksista (18 %) ja huumausainerikoksista (16 %) tuomittuja. Naisten osuus yhdyskuntaseuraamusasiakkaista on ollut 11 prosenttia.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi