Radonmittauspurkki Kuva / photo: Jarmo Lehtinen

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilyä ympäristössä monin tavoin. Valvonnan kohteena ovat keinotekoiset radioaktiiviset aineet, kuten Tšernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuudesta peräisin oleva cesium-137, jota on pieninä määrinä jäljellä vielä vuosikymmenten ajan Suomen luonnossa. Lisäksi STUK valvoo luonnollista alkuperää olevia säteilyn lähteitä, kuten radonia. Ympäristön säteilyvalvonnan tulokset löytyvät Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2020 -vuosiraportista.

STUKin ympäristön säteilyvalvonnan vuosiraportissa on yhteenveto säteilyvalvonnan vuoden 2020 tuloksista sekä vertailuja aikaisempien vuosien tuloksiin.

”Ympäristön säteilyvalvonnassa ei havaittu vuonna 2020 merkittävää poikkeavaa radioaktiivisuutta, mutta vähäisiä määriä keinotekoisia radioaktiivisia aineita havaittiin joissain ympäristönäytteissä. Näillä radioaktiivisilla aineilla ei kuitenkaan ole vaikutusta ihmisten terveydelle”, kertoo laboratorionjohtaja Aleksi Mattila Säteilyturvakeskuksesta.

Raportissa on myös yhteenveto Itämeren radioaktiivisuusvalvonnasta. Ihmisen toimesta syntyneiden radioaktiivisten aineiden valvonta on tärkeää Itämerellä, jotta aineiden aiheuttamat riskit luonnolle ja ihmisille voidaan minimoida.

”Itämeren aktiivisuuspitoisuudet jatkavat laskuaan ja ovat kohta Tšernobylin vuoden 1986 onnettomuutta edeltävällä tasolla”, Mattila toteaa.

Mittaus- ja analyysimenetelmien edelleen kehittyessä Itämeren radioaktiivisuuden valvonta kiinnostaa myös kansainvälisesti, ja STUK on osaltaan mukana kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä.

Ympäristön säteilyvalvontaohjelma
STUKin ympäristön säteilyvalvontaohjelmaan kuuluu keinotekoisten radioaktiivisten aineiden valvonta ympäristössä. Ohjelmaan on lisätty myös luonnon radioaktiivisten aineiden määritykset. Valvontaohjelmassa mitataan säteilyn ulkoista annosnopeutta sekä ulkoilman radioaktiivisten aineiden, radioaktiivisen laskeuman, pinta- ja juomaveden, jätelietteen, maidon ja elintarvikkeiden radioaktiivisuutta. Ohjelmaan sisältyy myös ihmisen kehossa olevat radioaktiiviset aineet sekä sisäilman radon.

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa. Vuosiraportti 2020. (Julkari.fi, linkki avautuu uuteen välilehteen)

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi