Euroopan komissio julkaisi keväällä EU:n vammaisten henkilöiden oikeuksien strategian vuosille 2021-2030. Vammaisstrategian tavoitteena on varmistaa vammaisten henkilöiden täysipainoinen osallistuminen yhteiskunnan toimintaan. Strategian keskeisiä periaatteita ovat yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys.

Euroopan unioni ja kaikki sen jäsenmaat ovat ratifioineet YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Yleissopimuksen toimeenpanon vahvistaminen on yhteinen tavoite, jota edistetään strategialla.

Strategia on kunnianhimoinen ja laaja. Se sisältää seitsemän lippulaiva-aloitetta, 57 komission aloitetta sekä 23 jäsenmaille suunnattua toimenpidealoitetta. Strategiassa korostetaan, että toimeenpano edellyttää koordinoitua yhteistyötä sekä kansallisella että EU-tasolla. Strategian sisältö kattaa YK:n vammaisyleissopimuksen keskeiset sisältöalueet.

EU:n vammaisstrategia tukee kansallisen vammaispolitiikan tavoitteita

Suomi on sitoutunut EU:n vammaisstrategian tavoitteisiin ja sen tehokkaaseen toimeenpanoon. Strategia ja sen tavoitteet ovat yhdenmukaisia Suomen vammaispoliittisten tavoitteiden kanssa.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti sosiaalisesti kestävä hyvinvointivaltio ottaa huomioon vammaisten henkilöiden osallisuuden ja mahdollisuudet itsenäiseen elämään.

EU-yhteistyö tuo merkittävää lisäarvoa myös YK:n vammaisyleissopimuksen kansalliseen toimeenpanoon.

Suomi on julkaissut vuosille 2020-2023 YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman, jossa on määritelty ne toimenpiteet, joilla vammaisyleissopimuksen toimeenpanoa vahvistetaan kansallisesti.

Vammaispoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa tarvitaan yhteistyötä ja sitoutumista

EU:n vammaisstrategia ja kansallinen toimintaohjelma toimivat jatkossa Suomen vammaispolitiikan keskeisinä työkaluina. EU-tason toimenpiteillä voidaan tukea kansallisia toimenpiteitä ja edistää jäsenmaiden tiedon ja kokemuksen vaihtoa.

Jatkossa on keskeistä lisätä tietoisuutta EU:n vammaisstrategiasta ja vammaisten henkilöiden oikeuksista myös kansallisesti. Strategiassa korostetaan sitä, että sen tavoitteiden toteutuminen vaatii sitoutumista jäsenvaltioiden lisäksi ja alue- ja paikallisviranomaisilta.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi