Lähes koko Suomessa eletään tällä hetkellä metsäpalojen syttymisen kannalta riskialtteinta aikaa. Metsäpaloindeksit ovat esimerkiksi Pohjois-Karjalassa korkeimmillaan tulevana viikonloppuna. Metsäpalovaarasta Ilmatieteen laitos tiedottaa metsäpalovaroituksella. Ilmatieteen laitos määrittää metsäpaloindeksin sääolosuhteiden, sääennusteen sekä maaston kuivuuden perusteella. Kun indeksi ylittää tietyn raja-arvon, Ilmatieteenlaitos antaa metsäpalovarotuksen maakuntakohtaisesti ja pohjoisessa tarvittaessa kuntakohtaisesti.

Maasto syttyy nyt pienimmästäkin kipinästä. Tuuli lisää palon syttymisriskiä merkittävästi ja lisäksi nopeuttaa palon leviämistä hallitsemattomaksi. Avotulentekokielto on voimassa aina metsäpalovaroituksen aikana. Tulevana viikonloppuna kuivuuden lisäksi pelastuslaitosta huolestuttaa iltapäivisin puhalteleva puuskittainen tuuli. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on kohottanut varallaolovalmiuksia paloasemilla sekä johtamisvalmiuksia koko maakunnan alueella.

Metsäpaloindeksi torstaina klo 9 Ilmatieteen laitos

Venäjän metsäpalot seurannassa myös Suomen puolella

Pelastuslaitos seuraa myös maastopalotilannetta valtakunnan rajan läheisyydessä Venäjän puolella yhteistyössä Pohjois-Karjalan rajavartioston kanssa, koska myös Venäjän puolella metsäpalovaara on erittäin korkea ja myös valtakunnan rajan läheisyydessä on viime viikkoina ollut metsäpaloja. Esimerkiksi Lieksan Ruunaajärven korkeuksilla Venäjän puolella 5.7.2021 olleesta metsäpalosta tehtiin havainto Suomen puolelta ja ilmoitus palosta tehtiin myös Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toimesta Venäjän paloviranomaisille, joilla ei ollut vielä ilmoitushetkellä tietoa palosta. Sammutustoimet Venäjän puolella käynnistyivät Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ilmoituksen perusteella ja palo saatiin hallintaan, eikä leviämisvaaraa tästä palosta Suomen puolelle ollut.

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi toteaa, että yhteistyö Venäläisten kollegoiden kanssa toimii hyvin todellisissa tilanteissa, koska maiden välillä on suorat yhteydet tällaisia akuutteja tilanteita varten. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ja Venäjän Karjalan tasavallan palohallinnon johdon välisessä 8.7.2021 pidetyssä neuvottelussa sovittiin, että toisen maan savuhavainnoista ja metsäpaloista rajan molemmin puolin ilmoitetaan maiden välillä myös jatkossa matalalla kynnyksellä. Tarvittaessa sammutusapua annetaan toisen maan pelastusviranomaisille matalalla kynnyksellä. Avun antaminen perustuu maiden väliseen sopimukseen ja viralliseen avunpyyntömenettelyyn.

Ihmisten toiminta sytyttää eniten metsäpaloja, mutta suurilta metsäpaloilta on toistaiseksi vältytty

Metsäpalon aiheuttajana on ylivoimaisesti suurin tekijä ihmisen toiminta eri muodoissaan, palopäällikkö Mika Viertola summaa tilastoja tutkaillessaan. Syttymissyitä tarkastellessa kolme suurinta syytä ovat risujen poltto, nuotio ja luonnonilmiöistä salama. Ihmisen aiheuttamista maastopaloista suurin osa on risujen poltosta tai heinikon kulotuksesta alkaneita maastopaloja. Salaman aiheuttamien maastopalojen määrä vaihtelee vuosittain riippuen kuivuuden ja salamoinnin määrästä. Syttymissyiden järjestys vaihtelee vuosittain ja ne vaihtelevat myös kuukausittain kesän aikana.

Kuluvan kesän suurin maastopalo on ollut 23.6. Kontiolahden Selkiellä, jossa paloi metsää 6 hehtaaria. Palo oli salaman sytyttämä.

Suurilta uhkaavilta metsäpaloilta on onneksi Pohjois-Karjalassa toistaiseksi vältytty. Maakunnan asukkaat ovat selvästi ottaneet voimassa olevat varoitukset tosissaan ja avotulentekokieltoa sekä huolellisuusvelvoitetta on noudatettu esimerkillisesti, mistä pelastusjohtaja Markus Viitaniemi antaa maakunnan asukkaille kiitosta. Pelastuslaitos toivoo, että näin on myös jatkossa, koska lähipäivinä erityinen varovaisuus ja huolellisuus ovat enemmän kuin paikallaan kaikessa toiminnassa.

Tällä hetkellä myös metsätöihin liittyvä metsäpaloriski on suurimmillaan metsän kuivuuden vuoksi. Koneista aiheutuvat kipinät ovat esimerkkinä metsätöihin liittyvästä paloriskistä, kuten keskiviikkoisessa Lieksan maastopalossa. Kipinöintiä aiheutuu myös esimerkiksi metsäkoneiden teloista niiden osuessa kiviin. Tapio Palvelut Oy on julkaissut oppaan: Metsäpaloriskin ennakointi metsätöissä. Julkaisussa käsitellään laajasti erilaisten metsätyötapojen metsäpaloriskiä ja opastusta niiden ennakointiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi