Kansanedustaja Ano Turtiainen
Kansanedustaja Ano Turtiainen ja eduskuntapuolue Valta kuuluu kansalle on tänään tehnyt rikosilmoituksen Ilta-Sanomien toimittaja Jouko Juonalasta. Hän kirjoitti kommentissaan (IS 30.9.2021) niistä, jotka eivät ota koronarokotetta: ”Tätä ei voi tulkita kuin yhdellä tavalla.
Rokottamaton väestönosa on rasite koko terveydenhuoltojärjestelmälle. Taakka, suorastaan. Ja turha taakka.” Lisäksi hän otsikoi kirjoituksensa: ”Rokottamattoman väestön¬osan taakka yhteiskunnalle on jo näkyvissä”.
Valta kuuluu kansalle -puolue muistuttaa, että yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä eli asettaa eriarvoiseen asemaan terveydentilan perusteella (YL 3:8). Toimittaja kuitenkin aivan selvästi niin tekee. Oikeusvaltiossa on syytä tutkia, onko hän rikkonut myös rikoslain kiihottamispykälää (RL 11:10), sillä siihen on kirjattu näin: ”Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella.” Tässä tapauksessa on kyseessä ”niihin rinnastettava muu peruste”.
Selvästikin Juonala on pyrkinyt kirjoituksellaan rokottamattomien julkiseen mustamaalaamiseen. Joka tapauksessa kirjoitus on omiaan aiheuttamaan halveksuntaa ja jopa vihaa rokottamatonta väestönosaa kohtaan. Juonalan teksti synnyttää kansalaisten välille vastakkainasettelua ja yhteiskuntaan vaarallisia jännitteitä, joilla voi olla arvaamattomia seurauksia.
Eduskuntapuolue Valta kuuluu kansalle vaatii Ilta-Sanomia poistamaan kirjoituksen verkkosivuilta ja pyytää poliisia tutkimaan, onko toimittaja Juonala syyllistynyt yhdenvertaisuuslain tai muun lain rikkomiseen tai rikoslain mukaiseen rikokseen. Puolueen puheenjohtaja Turtiainen peräänkuuluttaa kansan yhdistymistä ja latelee suorat sanat:
– Sananvapauden puitteissa minulla on erittäin korkea kynnys tehdä rikosilmoituksia, sillä itseäni pyritään jatkuvasti syyttämään sanoistani. Tällä hetkellä media on maailmanlaajuisesti jakamassa ihmiset kahteen kastiin, ja toimittajan mielestä rokottamattomat ovat toisen luokan kansalaisia. Tähän törkeyteen on pakko puuttua.
Ketään ei saa syrjiä, ei ketään, ja nyt jos koskaan kaikkien vastuullisessa asemassa olevien on oltava yhdistämässä ihmisiä eikä lietsomassa heitä toisiaan vastaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi