Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2021 tammi–syyskuussa kaikkiaan 357 300 rikoslakirikosta, mikä on 29 000 tapausta (7,5 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavana aikana. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 163 400, mikä on 11 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin 24 200, mikä on 4,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2021 tammi–syyskuun aikana poliisin tietoon tuli 366 200 rikosta ja rikkomusta, mikä on 29,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon 352 900, mikä on 7,4 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 tammi–syyskuussa. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa on laskenut huomattavasti.

Tullin tietoon tuli vuoden 2021 tammi–syyskuun aikana 4 200 ja rajavartiolaitoksen tietoon 1 700 rikosta ja rikkomusta. Vuoteen 2020 verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 17,6 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 30,7 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 3 300 ja rajavartiolaitoksen tietoon 1 200.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2021 tammi–syyskuun aikana 24 200, mikä on 4,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Ravintoloissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 43 prosenttia ja yleisellä paikalla tapahtuneiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Yksityisasunnossa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 5 prosenttia, mutta muissa yksityisissä paikoissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi 3,9 prosenttia. Törkeitä pahoinpitelyjä tuli ilmi 1 200, mikä on 10,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna tammi–syyskuussa. Henkirikoksia tuli ilmi 58, mikä on 7 tapausta vähemmän kuin vuonna 2020. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 268, mikä on 25 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 1 335 eli 241 tapausta (22 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2020 tammi–syyskuussa. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 457, mikä on 14,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Laki törkeästä lapsenraiskauksesta tuli voimaan 15.4.2019. Törkeästä lapsenraiskauksesta tehtiin 59 ilmoitusta vuoden 2021 tammi–syyskuussa. Edellisvuonna vastaavaan aikaan tehtiin 48 ilmoitusta. Tilastossa törkeät lapsenraiskaukset on esitetty yhdessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien lukujen kanssa. Lisäksi ilmoitettiin 1 007 muuta seksuaalirikosta. Näistä 545 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 171 tapausta (45,7 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2020.

Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2021 tammi–syyskuun aikana tietoon yhteensä 163 400, mikä on 20 300 tapausta (11 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 26 300, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Petosten määrä näyttäisi olevan kasvussa parin laskuvuoden jälkeen. Törkeitä petoksia tuli ilmi hieman noin 1 500.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2021 tammi–syyskuun aikana ilmi 4 100, mikä on 1 700 tapausta (29,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 179.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 300 mikä on 14,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna tammi–syyskuussa. Ryöstöistä törkeitä oli 327.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 93 900, mikä on 14 100 tapausta (13,1 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2020 tammi–syyskuussa. Törkeitä varkauksia kirjattiin hieman alle 1 600, mikä on 24,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja ja vapaa-ajan asuntomurtoja tuli ilmi runsaat 2 900 mikä on 21,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 37 500, mikä on 6,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden 2021 tammi–syyskuussa moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 3 900, mikä on 21,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja ilmoitettiin vajaat 23 100, mikä on 2 500 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 197. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi vuoden aikana 50 700.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2021 tammi–syyskuun aikana tietoon kaikkiaan 13 400, mikä on 14,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Tietoon tulleista rattijuopumuksista kolmannes oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 4 700, mikä on 10,7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Perusmuotoisia rattijuopumuksia tuli tietoon 8 600, mikä on 1 700 tapausta vähemmän kuin vuosi sitten.

Huumausainerikoksia kirjattiin noin 21 200, mikä on 27,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 7 prosenttia. Niitä tuli ilmi vajaat 1 200. Noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi vajaat 14 600, mikä on 21,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020.

Vuoden 2021 tammi–syyskuussa ilmoitettiin 2 400 identiteettivarkautta, mikä on 800 tapausta (24,7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2020. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 530 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennepakoja tieliikenteessä (RL 23:1-2, 11) tuli ilmi 68 200, mikä on 12,3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 tammi–syyskuussa. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa on vähentynyt huomattavasti.

Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-syyskuussa 2017-2021 (ennakkotieto)

Rikos 2017 2018 2019 2020 2021 2)
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 662 662 659 148 625 215 524 389 372 089
2) Rikoslakirikokset 335 260 333 283 339 906 386 294 357 300
A. Omaisuusrikokset 162 460 155 115 162 125 183 643 163 372
Murrot yhteensä 22 793 20 991 21 589 27 026 22 896
Asuntomurrot 3 665 3 681 3 262 3 686 2 881
– vapaa-ajan asunnosta 1 237 904 863 1 107 722
– muusta asunnosta 2 428 2 777 2 399 2 579 2 159
Liikemurrot 2 348 2 229 2 079 2 400 1 773
Moottoriajoneuvomurrot 5 871 5 169 5 456 6 849 5 993
Muut murrot 10 909 9 912 10 792 14 091 12 249
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 4 849 4 436 4 460 4 998 3 902
Ryöstöt yhteensä 1 257 1 293 1 291 1 543 1 326
Vahingonteot yhteensä 26 087 23 088 23 147 25 571 23 104
Kavallukset yhteensä 2 346 2 491 2 621 2 514 2 385
Petokset yhteensä 17 316 18 161 21 984 25 514 26 275
– törkeä petos 1 071 1 255 1 577 1 541 1 475
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 26 804 26 957 26 998 27 329 26 000
Tappo, murha tai surma 57 55 51 65 58
Tapon, murhan tai surman yritys 280 260 226 293 268
Pahoinpitelyt yhteensä 25 100 25 134 25 211 25 327 24 231
– törkeä pahoinpitely 1 209 1 233 1 180 1 363 1 225
C. Seksuaalirikokset 2 367 2 763 3 152 3 154 3 799
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 866 1 000 1 233 1 271 1 457
Raiskaus 924 1 007 1 113 1 094 1 335
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 9 053 9 356 9 368 9 938 9 181
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 301 1 414 1 459 1 553 1 451
Haitanteko virkamiehelle 1 134 1 133 1 107 1 055 942
L. Liikennerikokset 85 342 88 428 85 037 100 106 102 742
Rattijuopumukset yhteensä 13 417 14 193 14 008 15 582 13 357
Huumausainerikokset yhteensä 20 750 21 801 22 754 29 223 21 247
– törkeä huumausainerikos 956 888 1 111 1 085 1 161

1) Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään. Tieliikennelain muutos 1.6.2020 muutti monen liikennerikkomuksen rangaistuksen sakosta hallinnolliseksi seuraumukseksi, jolloin ne poistuvat rikostilastoista.
2) Ennakkotieto

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2021, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

 

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi