Teknologiamineraalien malminetsintää tekevä Latitude 66 Cobalt teetti kuluneen vuoden elokuussa kallioperän magneettisuutta mittaavia tutkimuslentoja Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa. Tutkimustulosten pohjalta yhtiö muokkaa malminetsintälupahakemusalueita Kuusamossa ja Posiolla.
– Helikopteritutkimusten lisäksi muutoksiin vaikuttavat alueelta kerättyjen maaperänäytteiden ja maastokartoitusten tulokset. Aiemmista lupahakemuksista poistuu nyt 10,8 neliökilometriä ja uusia alueita hakemuksiin sisältyy 9,9 neliökilometriä, kertoo yhtiön geologi Otso Markkanen.

Markkanen muistuttaa, että prosessi kuvaa hyvin malminetsinnän luonnetta.

– Tutkimustieto ohjaa aina sitä minne uusia tutkimuksia kannattaa kohdentaa. Koillinen Posio ja pohjoinen Kuusamo ovat varsin vähän tutkittuja alueita. Kesällä tehdyt helikopteritutkimukset luovat pohjan useiden vuosien tutkimustyölle, Markkanen toteaa.

Markkasen mukaan alueella tarvitaan vielä paljon tutkimustyötä, ennen kuin mahdollisesta kobolttipotentiaalista saadaan lisätietoa.

– Kun tutkimukset etenevät, tutkittavat alueet rajautuvat. Kun malminetsintälupahakemusten käsittely aikanaan alkaa, järjestämme asiasta alueella tilaisuuksia asukkaille ja maanomistajille. Käsittelyaikataulu on malminetsinnän lupaviranomaisena toimivasta Tukesista kiinni, kertoo yhtiön viestinnän ja vastuullisuuden parissa työskentelevä Jussi Lähde.

Helikopteritutkimukset liittyvät laajempaan hankkeeseen, jossa yhtiö vertailee erilaisten malminetsintään liittyvien tutkimusmetodien toimivuutta koboltin osalta potentiaalisilla geologisilla vyöhykkeillä. Yhtiö on saanut Business Finlandilta rahoitusta tutkimusmenetelmien vertailuun. Mukana yhteistyössä on myös Geologian tutkimuskeskus GTK.

Latitude 66 Cobalt julkaisee verkkosivuillaan tarkempia karttoja malminetsintälupahakemusalueista. Karttoihin on merkitty myös lupahakemusalueiden kiinteistötunnukset. Tiedot löytyvät osoitteesta www.lat66.com, verkkosivujen Ajankohtaista -osiosta.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi