Syyttäjä oli käräjäoikeudessa vaatinut rangaistusta törkeästä petoksesta viidelle vastaajalle. Syytteen mukaan vastaajat olivat yhdessä Venäjällä tuomitun henkilön kanssa hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttäneet Venäjän federaatiota luovuttamaan sen omistamat Suomessa sijainneet asunto- ja kiinteistökohteet alihintaan ja siten aiheuttaneet Venäjän federaatiolle huomattavaa taloudellista vahinkoa. Venäjän federaatio oli yhtynyt syytteeseen ja vaatinut vastaajilta vahingonkorvausta. Lisäksi kahdelle vastaajalle oli vaadittu rangaistusta törkeästä velallisen epärehellisyydestä.

Käräjäoikeus oli hylännyt petossyytteet. Käräjäoikeus oli kuitenkin tuominnut yhden vastaajan toissijaisen rangaistusvaatimuksen mukaisesti törkeästä rahanpesusta ja kaksi vastaajaa törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Syyttäjä, Venäjän federaatio ja käräjäoikeudessa tuomitut vastaajat olivat valittaneet tuomiosta.

Hovioikeus katsoi, toisin kuin käräjäoikeus, että vastaajista kolme oli syyllistynyt törkeään petokseen ja tuomitsi heidät 2 vuoden 4 kuukauden – 4 vuoden 4 kuukauden ehdottomiin vankeusrangaistuksiin sekä maksamaan vahingonkorvausta Venäjän federaatiolle noin 5,5 miljoonaa euroa. Yhden vastaajan katsottiin lisäksi syyllistyneen myös käräjäoikeuden hänen syykseen lukemaan törkeään velallisen epärehellisyyteen. Hovioikeus hylkäsi syytteen yhden vastaajan osalta. Yksi vastaajista oli kuollut kesken hovioikeuskäsittelyn, minkä vuoksi syytteitä ei hänen osaltaan käsitelty.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi