Rasmus ry:n mukaan jatkuva keskustelu n-sanasta ei edistä rakenteellisen rasismin tunnistamista eikä muutakaan rasismin vastaista työtä.

Rasmus ry tiedotti maanantaina vapauttaneensa vapaaehtoisen vt. toiminnanjohtajansa tehtävistään. Syynä päätökseen olivat toiminnanjohtajan some-päivitykset, joissa hän arvosteli Marja Sannikan tv-ohjelmasta käynnistynyttä woke-keskustelua. Rasmus ry:n mukaan päivityksestä sai vaikutelman, että toiminnanjohtaja puhuisi yhdistyksen puolesta.

Hallitus ilmaisee syvän pettymyksen ja surunsa Ossi Mäntylahden Facebookin, Instagramin (ja mahdollisten muiden kanavien) kautta 21.11.2021 esittämien huomautusten vuoksi, jotka liittyivät Ylen Marja Sannikka keskusteluohjelmaan (19.11.2021), jossa oli mukana Renaz Ebrahimi.

Viime vuosina antirasismi on saanut paljon tuoretta panostusta sekä palautetta eri tahoilta. Laajana kattojärjestönä toivotamme kaikki vahvat rasismin vastaiset äänet tervetulleiksi, eikä mielestämme mitään näistä äänistä pidä lähteä turhaan vartioimaan (tone policing).

Ei myöskään voi olla niin, että joka kerta kun näkyvien vähemmistöjen edustaja Suomessa (suomalainen rodullistettu) puhuu julkisesti, hän joutuu mykistetyksi ja kyseenalaistetuksi jopa oman identiteettinsä määrittelystä. Tällöin suuri osa väestöstä jäisi ilman ääntä.

Jatkuvalla keskustelulla n-sanasta emme myöskään etene rakenteellisen rasismin tunnistamisessa ja muussakaan rasismin vastaisessa työssä ja näin Suomi on vaarassa asettua linjaan Puolan ja Unkarin kanssa yhdeksi EU:n jälkeenjääneimmistä maista. Tällä on myös poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Tällaisen kehittymättömyyden sijaan haluamme löytää tapoja yhdistää voimamme ja toteuttaa mielekästä muutosta.

Tästä syystä haluamme korostaa, että vapaaehtoisen vt. toimitusjohtajamme Ossi Mäntylahden Facebookin ja Instagramin kautta 21.11.2021 ilmaisemat näkemykset eivät edusta RASMUS ry:n kantaa.

Hallitus katsoo, että sosiaalisessa mediassa esitetyt huomiot vaurioittivat vakavasti luottamusta ja ne myös aiheuttavat välitöntä, vääjäämätöntä ja vakavaa vahinkoa yhdistykselle.

Hallitus toteaa Ossin lausumista jääneen vahvan vaikutelman, että hän puhui yhdistyksen puolesta.

Lautakunta toivoo (mutta ei voi vaatia), että Ossi peruu huomautuksensa samojen kanavien kautta ja yhtä näkyvästi ja selventää, ettei hän puhunut RASMUS ry:n puolesta.

Edellä mainitun luottamuksen rikkomisen johdosta hallitus on vapauttanut Ossin hänen vapaaehtoisen toimitusjohtajan tehtävistään, kunnes yhdistyksen hallitus saa kirjalliset näkemykset, joita Ossi haluaa ilmaista ennen asian viimeistelyä.

Olemme tämän mukaisesti vapauttaneet Ossin hänen vapaaehtoisen toiminnanjohtajan tehtävistään odottamaan muodollista tilaisuutta tulla kuulluksi ja päätöksentekoa tähän valitettavaan tapaukseen, perusteena hallituksen päätökseen on tilanteen eskaloituva ja nopeasti kärjistyvä luonne.

Yritämme saada ihmiset ymmärtämään toisiaan, emme polarisoida.  Ossi on loukannut liittolaisiamme nimissämme. Olemme järjestäneet hänelle tilaisuuden tulla kuulluksi asiassa.

Hallitus kokoontuu uudelleen maanantaina 29.11.2021.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi