Turun vuoden 2002 arvokuljetusryöstön yrityksessä käytetty pakoauto löytyi myöhemmin palaneena pururadalta. Kuva on Lounais-Suomen poliisin esitutkintamateriaalista Kuva: Lounais-Suomen poliisi

Syyttäjä on suorittanut esitutkinnan edellytyksiä koskevan esiselvityksen poliisin mahdollisista laiminlyönneistä ns. Turun arvokuljetusryöstön yrityksen esitutkinnassa 5.8.2002. Esiselvityksen yhteydessä on mm. kuulusteltu useita poliisimiehiä.

Tutkintapyynnön kohteena on ollut se, onko jutun tutkinnassa tehty sellaisia laiminlyöntejä, että olisi syytä epäillä jonkun poliisimiehen syyllistyneen virkarikokseen. Mahdollisen virkavelvollisuuden rikkomisen ja virka-aseman väärinkäyttämisen syyteoikeus on vanhentunut v. 2017.

Esiselvityksen perusteella asiassa ei ole syytä epäillä kenenkään poliisimiehen syyllistyneen törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen. Selvitysten perusteella jutun tutkinnassa tapahtuneet mahdolliset laiminlyönnit eivät ole johtuneet siitä, että olisi pyritty siihen, että rikosvastuu ei jutussa toteutuisi.

Kun esiselvitys kohdistuu poliisin virkatoimeen, tutkinnanjohtajana toimii esitutkintalain 2 luvun 4 §:n mukaisesti syyttäjä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.