Kuva: OTKES

Itä-Suomen hovioikeus on antanut tuomion Kuopiossa 24.8.2018 tapahtunutta liikenneonnettomuutta koskevassa asiassa. Käräjäoikeus oli 18.12.2020 antamallaan tuomiolla lukenut linja-autoa kuljettaneen vastaajan syyksi törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen, neljä törkeää kuolemantuottamusta sekä 13 törkeää vammantuottamusta. Käräjäoikeus tuomitsi vastaajan 1 vuoden 10 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Lisäksi käräjäoikeus oli velvoittanut vastaajan korvaamaan vakuutusyhtiölle osan sen asianomistajille vakuutuskorvauksina maksamista määristä.

Hovioikeudessa oli vastaajan valituksen johdosta kyse siitä, tuliko vastaaja tuomita törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen, törkeiden kuolemantuottamusten ja törkeiden

vammantuottamusten sijasta näiden rikosten perusmuotoisiin tekomuotoihin. Vastaaja oli lisäksi vaatinut hänelle tuomitun ehdottoman vankeusrangaistuksen alentamista ja määräämistä ehdolliseksi sekä vakuutusyhtiön korvausvaatimuksen hylkäämistä tai toissijaisesti korvausvelvollisuuden alentamista.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota ja hyväksyi käräjäoikeuden tuomion perustelut pääpiirteissään. Käräjäoikeudesta poiketen hovioikeus katsoi sekä liikenneolosuhteista esitettyjen seikkojen että vastaajan perussairauden voineen jossain määrin osaltaan vaikuttaa liikenneonnettomuuden syntyyn. Hovioikeus ei kuitenkaan katsonut näillä seikoilla olevan vaikutusta syyksilukemiseen.

Hovioikeus katsoi, ettei käräjäoikeuden tuomitseman rangaistuksen alentamiseen ollut aihetta. Vaikka vastaajalla ei ollut aiempaa rikollisuutta, hovioikeus katsoi rikoksen vakavuuden ja rikoksesta ilmenevän vastaajan syyllisyyden edellyttävän rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi