Komissio ehdottaa tänään EU:n poliisiyhteistyösäännöstöä, jolla tehostetaan lainvalvontayhteistyötä EU-maiden kesken ja nykyaikaistetaan EU:n poliisien tietojenvaihtovälineitä. Sen myötä otetaan käyttöön vahvemmat jäsenmaiden yhteisiä operaatioita koskevat säännöt ja suositukset sekä selkeät tietojenvaihdon kanavat ja määräajat. Lisäksi vahvistetaan Europolin roolia. Näin voidaan paikata tietovajeita, tehostaa rikosten ehkäisemistä, havaitsemista ja tutkintaa ja edistää kaikkien turvallisuutta Euroopassa.

Rikolliset toimivat rajojen yli, joten EU:n poliisien on voitava tehdä ripeää ja tehokasta yhteistyötä. Tänään esitetään kolme ehdotusta, jotka yhdessä muodostavat poliisiyhteistyösäännöstön. Eurooppalaisen elämäntavan edistämisestä vastaavan varapuheenjohtajan Margaritis Schinasin mukaan rikollisten ei pitäisi voida paeta poliisia pelkästään siirtymällä jäsenmaasta toiseen.

Komissio esittää seuraavat ehdotukset:

Operatiivista poliisiyhteistyötä koskeva suositus, jolla luodaan yhteiset normit yhteisiin partioihin osallistuvien ja toisen jäsenmaan alueella toimivien poliisien väliselle yhteistyölle. Suositukseen sisältyy yhteinen luettelo rikoksista, joiden yhteydessä takaa-ajo voi ulottua rajojen yli, ja suojatut viestintävälineet, joiden avulla poliisit voivat olla yhteydessä kollegoihinsa toteuttaessaan operaatioita muissa EU-maissa. Poliisioperaatiot ja rikostutkinta pysyvät edelleen jäsenmaiden vastuulla, mutta nämä yhteiset normit helpottavat poliisien työskentelyä muissa EU-maissa.

Jäsenmaiden lainvalvontaviranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevat uudet säännöt: jäsenmaiden poliisien olisi voitava saada käyttöönsä toisen jäsenmaan poliisien saatavilla olevat tiedot samoin edellytyksin kuin nämäkin. Jäsenmaiden olisi perustettava ympärivuorokautisesti toimiva yhteyspiste joka toimii keskitettynä asiointipisteenä tietojen vaihtamiseksi muiden EU-maiden kanssa.

Prüm-puitteiden mukaiseen poliisiyhteistyöhön kuuluvaa automaattista tietojenvaihtoa koskevien sääntöjen tarkistaminen. Tavoitteena on parantaa, helpottaa ja nopeuttaa tietojenvaihtoa sekä edistää rikollisten tunnistamista. Tähän sisältyy rikoksesta epäiltyjen ja tuomittujen henkilöiden kasvokuvien ja rikosrekisteritietojen lisääminen automaattiseen tietojenvaihtoon sekä uusi keskusreititin, johon kansalliset tietokannat voivat liittyä. Näin korvataan monet erilliset kansallisten tietokantojen väliset yhteydet.

Seuraavat vaiheet

Tietojenvaihtoa koskeva direktiiviehdotus ja automaattista tietojenvaihtoa koskeva asetusehdotus menevät nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkasteltaviksi, ja on niiden asia hyväksyä ehdotukset. Operatiivista poliisiyhteistyötä koskeva ehdotus neuvoston suositukseksi siirtyy neuvoston käsiteltäväksi, ja se voi hyväksyä suosituksen Euroopan parlamenttia kuultuaan. Suosituksen pohjalta kaikki jäsenmaat voisivat sitten päivittää nykyisiä kansallisia tai kahdenvälisiä järjestelyjään.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.