Lapsen nyrkin kokoinen kimpale säteilevää ainetta romumetallin seassa.

Järvenpääläisen kierrätysmetalliyrityksen säteilyvalvontalaitteet hälyttivät viime viikolla romukuorman seassa olleesta säteilylähteestä. Yrityksen työntekijät eristivät kuorman romupihalle niin, ettei säteilystä ole vaaraa työntekijöille tai ulkopuolisille.

Yritys teki säteilyhavainnosta ilmoituksen heti Säteilyturvakeskukselle (STUK), jonka työntekijät kävivät tutkimassa kuorman ja alueen. Alueella tekemiensä mittausten jälkeen STUKin työntekijät myös rajasivat alueen, jonka sisäpuolella säteilevää ainetta havaittiin. Romukuorman seasta löytynyt säteilevä aine otettiin talteen ja kuljetettiin turvallisesti Säteilyturvakeskuksen säteilevien aineiden varastoon.

Säteilyn lähteeksi paljastui STUKin tutkimuksissa strontiumin radioaktiivinen isotooppi 90 (Sr-90). Ainetta käytetään esimerkiksi paperitehtaissa paperin laatua mittaavissa laitteissa.

Sr-90 lähettää pääasiassa beetasäteilyä, ja on terveydelle vaarallinen etenkin, jos sitä joutuu elimistön sisään tai kosketukseen ihon kanssa.

Löytyneen strontiumin alkuperästä tai käyttötarkoituksesta ei ole toistaiseksi tietoa. STUK jatkaa asian selvittämistä yhteistyössä yrityksen kanssa. Lisäksi selvitetään romukuorman sekaan jääneen säteilevän aineen määrää.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi