Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeusjärjestö Seta vaati aluevaaleissa valittavilta päättäjiltä sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisten palveluiden, kuulemisen ja yhteistyön varmistamista.

Seta vaatii, että hyvinvointialueet varmistavat sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden toteutuminen järjestämissään palveluissa ja kaikessa toiminnassaan.

Sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää erityistä taloudellista panostamista ja tiedon lisäämistä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ammattilaisten ja päättäjien keskuudessa.

”Sateenkaari-ihmiset joutuvat edelleen kohtaamaan ennakkoluuloja ja he jäävät näkymättömiin sote-palveluissa. Moni jättääkin käyttämättä palveluita syrjinnän pelossa, mikä syventää hyvinvointi- ja terveyseroja. Hyvinvointielueilla voidaan korjata tämä ongelma heti kärkeen”, toteaa pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Seta haluaa, että erityisesti sateenkaarilasten ja -nuorten tilanteeseen kiinnitetään nyt huomiota. Hyvinvointierot ovat enemmistöihin kuuluviin lapsiin verrattuna merkittävät, ja korona on entisestään syventänyt näitä eroja.

Sateenkaarilapset ja -nuoret kokevat huomattavasti enemmän väkivaltaa ja syrjintää kuin muut saman ikäiset, ja näillä kokemuksilla on vakavia seurauksia esimerkiksi mielenterveydelle.

”Hyvinvointialueiden tulee välittömästi varmistaa yhdenvertaisten ja saavutettavien mielenterveyspalveluiden rakentaminen sateenkaarinuorille ilman palvelukatkoja”, painottaa Setan nuorisotyön vaikuttamisen asiantuntija Lotte Telakivi.

Setan 34 valtakunnallisesti ja alueellisesti toimivaa jäsenjärjestöä kantavat harteillaan valtaosan sateenkaarierityisen ennaltaehkäisevän yhteisöllisen tuen ja seniori-, perhe- ja nuorisotyön järjestämisestä. Sote-järjestämislaki edellyttää, että sekä hyvinvointialueet että kunnat tekevät yhteistyötä järjestöjen kanssa, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä.

”Sateenkaarijärjestöjen toimintaedellytykset alueilla tulee ehdottomasti varmistaa. Niillä on myös ainutlaatuista tietoa sateenkaarierityisen tuen järjestämisestä ja kontaktit alueen sateenkaari-ihmisiin. Järjestöjen kautta myös edellytetty sateenkaari-ihmisten kuuleminen palveluita suunnitellessa ja järjestettäessä mahdollistuu”, kertoo Setan viestinnän asiantuntija Eliisa Alatalo.

Sisältö lyhyesti:

  • Sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden vahvistamista koskevat aluevaalitavoitteet julkaistiin tiistaina 14.12.2021.
  • Tavoitteisiin kuuluu sateenkaari-ihmisten huomioiminen palveluiden järjestämisessä sekä kuuleminen ja yhteistyö sateenkaarijärjestöjen kanssa. Erityistä panostusta tarvitaan sateenkaarilasten ja -nuorten mielenterveyden tukemiseen.
  • Setan jäsenjärjestöt tuottavat pääosan sateenkaari-ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävistä toiminnoista. Siksi yhteistyötä sateenkaarijärjestöjen kanssa tarvitaan, ja niiden toimintaedellytyksiä tulee tukea.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi