Kuva: SAURUS.FI

Vuosi 2021 oli rakennuspalojen ja myrskytehtävien sävyttämä vuosi; pelastustoimen ja ensihoidon apua tarvittiin viime vuonna noin 49000 kertaa

Vuosi 2021 oli rakennuspalojen ja myrskyjen sävyttämä vuosi. Pelastustoimen hälytystehtävissä painottuivat tulipalojen määrän lisääntyminen pääosin rakennuspalojen takia. Eniten pelastustoimen tehtävät lisääntyivät kemikaalivahingoissa, rakennuspaloissa ja liikenneonnettomuuksissa. Suurimmat tehtävämäärien määrälliset ja prosentuaaliset vähentymiset olivat vahingontorjuntatehtävissä ja muissa kiireettömissä tehtävissä johtuen pääosin edellisen vuoden Päivö-myrskyn suuresta tehtävämäärästä.

Myrskytehtävistä eniten työllistivät kaksi myrskyä kesäkuussa (15.6. 91 tehtävää ja 23.6. 67 tehtävää) ja yksi heinäkuussa (18.7. 53 tehtävää). Nämä myräkät aiheuttivat pelastuslaitokselle pääosin vahingontorjuntatehtäviä. Kyseisiin myrskyihin varautuminen johtamisvalmiuksien kohottamisen ja operatiivisen henkilöstön lisäämisen kautta onnistui ja tehtävät saatiin hoidettua ilman pahoja jonoutumisia ja ruuhkautumisia.

Ensivastetehtävät lisääntyivät vuoteen 2020 verrattuna johtuen edellisen vuoden koronaan liittyvien toiminnallisten järjestelyjen takia. Ensivastetehtäviä oli 654 kpl.

Vilkkaimmat päivät pelastustoimen tehtävien osalta olivat:
– myrsky ti 15.6. yhteensä 91 tehtävää
– myrsky ke 23.6. yhteensä 67 tehtävää
– myrsky su 18.7. yhteensä 53 tehtävää

Vilkkain kuukausi pelastustoimen tehtävien osalta oli kesäkuu, jolloin oli 518 tehtävää. Heinäkuussa oli 413 tehtävää. Keskimääräisesti pelastuslaitoksella oli noin 307 tehtävää kuukaudessa.

Maastopaloja keskikesällä

Maastopalot työllistivät pelastuslaitosta eniten kesä- ja heinäkuussa. Metsää ja maastoa paloi kuivan alkukesän aikana 95 maastopalossa yli 34 hehtaaria. Suurimmat palot olivat Kontiolahdella 6 ha ja Nurmeksessa pinta-alaltaan 4 ha. Lisäksi Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta avustettiin heinä-elokuun vaihteessa Kalajoen maastopalon sammutustöissä useana päivänä.

Ensihoidolla 45500 tehtävää

Ensihoidon hälytystehtäviä arvioidaan ambulansseilla olleen noin 42900 kappaletta raportoinnin ollessa vielä kesken. Lisäksi yhden hoitajan yksiköllä on noin 2500 tehtävää. Tehtävämäärä lisääntyy hieman edellisestä vuodesta.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi