Syyttäjä on nostanut syytteen Elonvaalijat ry:n toiminnassa rahankeräysrikoksesta. Syyte koskee Helsingin poliisilaitokselle ilmoitettuja pienkeräyksiä 21.4.2021 ja 9.9.2021, joiden keräystuotto on todennäköisin syin tarkoituksellisesti kerätty selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta varantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi. Rahankeräysrikoksen osalta on tehty yksi ei näyttöä-perusteinen syyttämättäjättämispäätös.

Vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen. Rahankeräysrikoksessa on 4 vastaajaa.

Syyttäjä on lisäksi nostanut syytteen Elokapina-liikkeen toiminnan yhteydessä petoksesta. Syyte koskee Suomen kulttuurirahaston kannatusyhdistys ry:n varoista maksettua apurahaa Elokapina-liikkeen toimijalle.

Vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen. Petosrikoksessa on 2 vastaajaa.

Asiassa on tehty useita syyttämättäjättämispäätöksiä julkisesta kehottamisesta rikokseen. Julkisesta kehottamisesta rikokseen on nostettu yksi syyte.

Vastaaja on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Haastehakemukset on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen 20.1.2022

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi