Julkisen sanan neuvosto (JSN) ratkaisi kokouksessaan 2.2.2022 kantelun, joka kohdistui Suomenmaa-lehden lokakuussa 2021 julkaisemaan mielipidekirjoitukseen.

Mielipidekirjoituksessa psykiatri pohti pääministeri Sanna Marinin mielenterveyttä ja sen vaikutusta tämän toimintakykyyn. Julkaisua seuranneena päivänä lehti ilmoitti, että kirjoituksen julkaisu oli ollut virhe, ja poisti kirjoituksesta pääministerin mielenterveyttä ja ulkomuotoa koskevia arvioita.

Kantelija ei ollut Marin itse.

Kantelija pyysi JSN:ltä arviota siitä, onko eettisesti oikein, että lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa lääkäri antoi kielteisen lausunnon pääministerin terveydentilasta näkemättä potilasta.

JSN päätyi vapauttavaan päätökseen äänin 10–3. JSN totesi, että mielipidekirjoitusta voi sen alkuperäisessä muodossaan pitää mauttomana ja loukkaavana, mutta yhteiskunnassa on kuitenkin siedettävä voimakastakin vallanpitäjien toiminnan ja toimintakyvyn arviointia.

JSN moitti lehteä erikseen siitä, että kirjoituksessa olleen arvion pääministerin ”pakko-oireesta” saattoi psykiatrin esittämänä käsittää tosiasiaväitteeksi. Lehti osoitti huonoa harkintaa julkaistessaan sen. Kirjoituksesta kuitenkin ilmeni, että arviossa oli kyse esittäjänsä mielipiteestä, joka perustui julkisuudessa esillä olleisiin tietoihin.

Kolme neuvoston jäsentä piti kirjoitusta pääministerin ihmisarvoa loukkaavana ja äänesti siksi langettavaa.

7863/UL/21 – – Päätökset – JSN

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi