Poliisin suorittama tutkinta Vaasan pilvilammella kuolleena löytyneen miehen suhteen on saatu päätökseen. Tapaus on käsitelty kuolemansyyn tutkintana eikä asiassa ole syytä epäillä rikosta. Tapaukseen liittyen poliisi on kirjannut tutkintailmoituksen; rikosilmoituksen, jossa nimikkeenä on väärä ilmianto. Tämän tutkinta on vielä kesken.

Poliisilla on ollut tutkittavana tapaus, jossa Vaasan Pilvilammesta löytyi kuolleena mies 28.8.2021. Mies oli ennen löytymistään ollut kateissa heinäkuun lopusta 2021 alkaen ja hänestä oli tehty katoamisilmoitus. Poliisin suorittama tutkinta miehen katoamisen ja kuolleena löytymisen suhteen on saatu päätökseen. Tapaus on käsitelty kuolemansyyn tutkintana ja tutkinta on päätetty. Kuolemansyyntutkinnan seikoista ei tiedoteta enempää. Kuoleman aiheuttaneet olosuhteet ja muut seikat asiassa on selvitetty eikä asiassa ole syytä epäillä rikosta.

Miehen katoamisen tutkinnan aikana asiasta tiedotettiin tiedotusvälineille. Ennen kadonneeksi ilmoitetun miehen löytymistä otti viranomaisiin yhteyttä nainen, joka kertoi tietävänsä asioita kadonneesta miehestä.

Naisen kertoman perusteella asiasta kirjattiin rikosilmoitus, jonka asianimikkeenä oli tappo. Nainen kertoi olleensa mukana seurueessa, joka oli kuljettanut kuolleen miehen Pilvilampeen tiettynä aikana. Naisen kertoman perusteella nainen ja kaksi naisen nimeämää miestä otettiin kiinni ja miehet esitettiin vangittaviksi asian selvittämiseksi.
Tapauksessa suoritettiin laaja esitutkinta, johon osallistui useita henkilöitä. Asiassa tehtiin runsaasti erilaisia pakkokeinoja ja muita toimenpiteitä asian selvittämiseksi. Toimintaan osallistuivat poliisin tutkijoiden ja erityistehtävien osaajien lisäksi myös muitten organisaatioiden asiantuntijoita tiettyjen tutkinnallisten asioiden selvittämiseksi.

Kansalaisilta saatiin tietoa ja vihjeitä asiaan liittyen. Tarkistuksia kokonaisuudessa tehtiin runsaasti. Tapauksessa oikeuslääketieteellisen tutkimuksen avulla saatiin selville seikkoja, joitten perusteella tutkintaa saatiin suunnattua tiettyyn suuntaan. Oikeuslääketieteellisen tutkimuksen perusteella on myös voitu todentaa kuoleman seikkojen tosiasiallinen tapahtumien kulku.

Esitutkinnan perusteella on voitu päätellä, että ilmoituksen tehneen naisen ilmoitus poliisille on tehty vailla tosiasiallisia tietoja ja ilmoitetut asia ovat olleet kokonaan keksittyjä. Esitutkinnan loppuvaiheessa on voitu todeta, vangittuina olleet kaksi miestä ovat joutuneet viranomaisten pakkokeinojen kohteeksi poliisille tehdyn vääräksi todetun kerronnan perusteella. Miehet päästettiin vapaaksi jo seitsemän päivän kuluttua vangitsemisesta, kun heidän osuudestaan tutkittavaan rikosnimikkeeseen ei oltu saatu näyttöä siten, että kiinnipitoon olisi ollut perusteita.

Naisen kertomukseen liittyviä seikkoja on tutkittu ja tarkastettu yksityiskohtaisesti eikä asiassa ole tullut esiin seikkoja, joitten perusteella olisi syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Nainen on kuulusteluissa kertonut keksineensä koko asian. Sitä seikkaa, miksi hän on näin tehnyt, hän ei ole osannut kertoa.

Naisen tekemän väärän ilmoituksen perusteella on poliisi kirjannut tutkintailmoituksen; rikosilmoitus, jossa nimikkeenä on väärä ilmianto. Nainen on asiassa rikoksesta epäiltynä. Rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on kolme vuotta vankeutta. Kiinniotettuina ja vangittuina olleet kaksi miestä ovat asiassa asianomistajia. Kyseinen esitutkinta on kesken.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi