Kurikan kaupunki järjestää lauantaina 12.3.2022 Kurikan Kampuksella tonttipäivän, jossa kaikki kaupungin myynnissä olevat tontit ovat ostettavissa 100 eurolla. Kampanjassa ovat mukana kaikki kaupungin vapaat omakotitontit, joille kunnallistekniikka on jo rakennettu tai se on tulossa kuluvan vuoden aikana. Kampanjahinta on voimassa vain yhden päivän eli lauantaina 12.3.2022 klo 9–21. Sen jälkeen Kurikan tonttien hinnat palautuvat jälleen normaaliksi.

”Tonttipäivänä Kurikan Kampuksella tontit myydään ostajille sillä periaatteella, että ensimmäisenä paikalle saapunut saa valita ensimmäisenä suosikkinsa. Kauppakirjat allekirjoitetaan saman tien paikan päällä”, tiivistää tonttimyyntiä koordinoiva kaupungingeodeetti Kati Sulonen Kurikan kaupungilta. ”Kampanjan vuoksi uusia tonttivarauksia otetaan vastaan seuraavan kerran vasta tonttipäivän jälkeen.”

Tontteja on myynnissä yhteensä 168 kappaletta, ja niitä on saatavana sekä kylissä että Kurikan, Jalasjärven ja Jurvan taajama-alueilla. Jokaiselle löytyy varmasti oma suosikki palveluiden läheltä tai luonnon rauhasta!

Tonttien myyntihinnan lisäksi ostajalle tulevat maksettavaksi tavanomaiset kiinteistökauppaan ja rakentamiseen liittyvät maksut, kuten tontin lohkomismaksut, varainsiirtovero sekä vesi- ja viemäriliittymämaksut.

”Ostajien kannattaa olla tietoisia myös siitä, että kaikkiin tontteihin liittyy normaali rakentamisvelvoite”, muistuttaa kaupungingeodeetti Sulonen. ”Tontteja saa siis ostaa useampia kerralla ja niitä myydään sekä yksityishenkilöille että yrityksille, mutta rakentamisvelvoite koskee kaikkia tontteja.”

Tontin ostaja sitoutuu siihen, että omakotitalotontille tuleva rakennus on valmis 3 vuoden kuluessa. Mikäli tontin ostaja ei ole täyttänyt rakentamisvelvoitettaan määräajassa tai on luovuttanut omakotitalotontin rakentamattomana, on ostaja velvollinen suorittamaan kaupungille sopimussakkona 15 000 €.  Tontteihin, kauppakirjaluonnokseen ja tonttikaupan muihin ehtoihin voi tutustua etukäteen osoitteessa www.unelmienkaupunki.fi

Kurikan kaupungin teknisen toimen henkilökunta kertoo mielellään lisää myytävistä tonteista ja esittelee niitä tarvittaessa paikan päällä. Kysymyksiä ja esittelyjä varten on myös järjestetty Rakentajien päivä, joka pidetään Kurikan teknisen toimen tiloissa (Koulupolku 5) maanantaina 7.3.2022 klo 12–18. Silloin on mahdollista tulla keskustelemaan tontteihin ja rakentamiseen liittyvistä aiheista monen eri asiantuntijan kanssa.

Miksi tontti juuri Kurikasta?

Kurikassa on mahtava valikoima harrastusmahdollisuuksia ja työpaikkoja. Perheille on tarjolla laadukkaita palveluja. Vuoden 2022 alusta lähtien varhaiskasvatus on ollut Kurikassa maksutonta kaikille alle kouluikäisille lapsille, ja lisäksi kotihoidontuen kuntalisää maksetaan 150 € kuukaudessa kotona hoidettavista alle 2-vuotiaiasta lapsista. Kurikassa on lisäksi avoin päiväkoti Sopeva, jossa on perhekerhoja ja monenlaista ohjattua toimintaa.

”Meillä on paljon ihania ja aktiivisia päiväkoteja ja perhepäivähoitajia” kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Outi Koskenvalta Kurikan kaupungilta. ”Ammattitaitoiset kasvattajat keksivät jatkuvasti uusia, hauskoja ideoita lasten päiviin. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lasten kanssa, heidän mielenkiinnon kohteitaan huomioiden. Tavoitteena on onnellinen ja leikin iloa täynnä oleva lapsuus Kurikassa”

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi