Ukrainan ja Venäjän tilanteesta johtuen Huittisten kaupungin johtoryhmä on 28.2.2022 perustanut monialaisen maahanmuuton varautumisryhmän. Ryhmän tehtävänä on huolehtia kuntaan akuutisti saapuvista maahanmuuttajista.

Yhteyshenkilönä toimii sivistyspalvelukeskuksen palvelusihteeri Sanna Veijalainen ja ryhmän koollekutsujana sivistysjohtaja Eija Mattila, joka vastaa koulu- ja varhaiskasvatusasioista.

Perusturvan osalta ryhmässä on aikuissosiaalityön päällikkö Marika Isonokari-Mannelin, joka vastaa sosiaalipalveluista. Elinvoimapalveluiden osalta ryhmässä Riikka Peippo, joka vastaa elinkeino- ja järjestöyhteyksistä sekä työllisyydestä. Ryhmässä mukana myös Heli Varpula, joka toimii Huittisissa maaseutupäällikkönä.

Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 1.3.2022 ja ryhtyy kartoittamaan tilannetta Huittisissa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi