Seta julkaisee tänään selvityksen, joka kokoaa yhteen tietoa eheyttämistoiminnasta sekä sen kieltämisen keinoista. Eheyttämistoiminnassa pyritään muuttamaan henkilön seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä. Setan tavoitteena on näiden toimien täyskielto.

Seta vaatii täyskieltoa lakiin niin kutsuttuihin eheyttämistoimiin eli seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun muuttamiseen tähtääviin toimenpiteisiin sekä niiden mainontaan ja markkinointiin. Toiminta ei ole sallittua osana terveydenhuoltoa, mutta tämä ei riitä ilmiöön puuttumiseen.

Setan mukaan myöskään pelkkä haitallisen toiminnan kieltäminen ei riitä ilmiöön puuttumiseksi ja siihen liittyvän inhimillisen kärsimyksen lievittämiseksi, vaan tarvitaan myös toimia, joilla voidaan auttaa ja tukea muutospyrkimysten kohteeksi joutuneita sekä lisätä sote-alojen ammattilaisten ja uskonnollisten yhteisöjen tietoutta toiminnan haitallisuudesta.

“Eheyttämistoimet ovat haitallisia, epäeettisiä ja loukkaavat ihmisoikeuksia. Tieteellisen tutkimusnäytön perusteella seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä ei voida tällaisten hoitojen välityksellä muuttaa. Eheytystoimet aiheuttavat sateenkaari-ihmisille pitkäaikaista haittaa ja kuormittavat mielenterveyttä”, sanoo Setan varapuheenjohtaja Pekka Rantala.

Tänään julkaistussa selvityksessä on hyödynnetty laajaa joukoa asiantuntijoita ja koottu ilmiötä koskevaa tutkimustietoa. Selvityksen on laatinut Setan toimeksiantona uskontotieteen maisteri (Åbo Akademi) ja tutkija Peik Ingman.

Pyrkimys kieltää tai rajoittaa eheytystoimintaa on edennyt useassa maassa ja asia on nostettu ihmisoikeuksista käytävään keskusteluun myös kansainvälisillä foorumeilla. Suomessa Ehjänä syntynyt -kansalaisaloite eheytystoiminnan kieltämiseksi Suomessa keräsi tarvittavan määrän allekirjoituksia ja on käsiteltävänä eduskunnassa.

“Eheytystoimintaa pyritään kieltämään nyt useassa maassa ja lainsäädännön haasteisiin sekä toiminnalle altistuneiden tarpeisiin on vihdoinkin alettu heräämään. Toivottavasti tätä työtä ja tietoa osataan hyödyntää myös eduskunnassa”, Ingman toivoo.

Entä jos henkilö itse niin haluaa?

Joissakin maissa, erityisesti Yhdysvalloissa, kiellot suojaavat ainoastaan alaikäisiä. Kansainvälisen kyselyn mukaan yli 63 % eheytystoimintaan osallistuneista on yli 18-vuotiaita (esim. 45 % olivat olleet 18—24-vuotiaita).

“Eheyttämistoimien kieltämistä lailla pidetään yhä enemmän tarpeellisena. Kielto, joka koskisi vain alaikäisiä, ei kuitenkaan suojaa toimintaan osallistuvien suurinta ihmisryhmää. Esimerkiksi Espanjan itsehallintoalueiden lainsäädäntö kieltää myös aikuisille kohdistetun eheytystoiminnan ja kaikki uusin lainsäädäntö Ranskassa, Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa kattaa myös aikuiset”, Ingman toteaa.

Eheytystoimintaa ilmiönä monimutkaistaa sateenkaari-ihmisten oma aktiivisuus muutospyrkimyksissä. Monet sateenkaari-ihmiset syntyvät yhteiskuntiin, yhteisöihin ja perheisiin, joissa heidän annetaan ymmärtää olevan vääränlaisia tai vajavaisia ja siksi myös uhkia yhteisöilleen.

“Tiedon lisääminen seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta on ensiarvoisen tärkeää. Ketään, joka on itse halunnut näitä toimenpiteitä, ei saa syyllistää tai stigmatisoida”, Pekka Rantala painottaa.

Setan tavoitteena on, että eheyttämistoimilta suojataan kaikenikäisiä sateenkaari-ihmisiä riippumatta siitä, onko henkilö antanut tietoisen suostumuksensa niihin. Tämä oli myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2021 tehdyn lainsäädäntöä ohjeistavan selvityksen keskeinen viesti.

“Painostettujen ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden vapaus ja arvokkuus voidaan riistää heiltä tulkitsemalla ohjattuja sanomisia vapaaehtoiseksi suostumukseksi”, Peik Ingman tiivistää.

Sateenkaari-ihmiset ovat usein kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Setan mukaan itsemääräämisoikeuden turvaaminen vaatii yksilön suojaamista sopimattomalta vaikuttamiselta tai painostamiselta.

“Vaikka eheytystoimintaan tietoon perustuvaan suostumiseen liittyvät olosuhteet olisivatkin teoriassa mahdollisia täyttää, useimmiten eheytystoimintaa tarjoava henkilö ei niitä täytä eivätkä viranomaiset sitä valvo. Siksi kielto ei saa sallia poikkeuksia aikuisen suostumukseen nojaten. Tuore lainsäädäntö Uudessa-Seelannissa kieltää suostumukseen perustuvan puolustuksen”, Ingman avaa.

Selvitys: Eheytystoiminta ja yhteiskunnan vastuu: Seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muutospyrkimyksiin kannustavaan toimintaan puuttuminen Suomessa ja kansainvälisesti
Setan linjaukset eheyttämistoiminnan kieltämiseksi

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi