Vuosi 2021 oli Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kolmas toimintavuosi. Jatkoimme työtämme liikenteen ja viestinnän toimivien ja turvallisten yhteyksien ja palveluiden varmistamiseksi Suomessa. Uudistimme organisaatiotamme, johtamista ja päätöksentekoa sekä tehostimme toimintaamme. Korona-ajan jatkumisen myötä valtiontukia jaettiin edellisvuotta enemmän. Edellisvuoden oppeja noudattaen jatkoimme toimintaamme tuloksellisesti etätyössä. Lue lisää Traficomin vuosi 2021 -julkaisusta.

Liikenteen ja viestinnän toimintavarmuuden ja turvallisuuden lisäksi vuoden 2021 keskeisiä teemoja olivat valtiontukien ja -avustusten myöntäminen lukuisiin yhteiskuntaa tukeviin toimintoihin, luottamus sähköisiin palveluihin, liikenteen automaatio, päästöjen vähentäminen sekä kyberturvallisuus.

”Takanamme on jälleen poikkeuksellinen vuosi. Toimintaympäristön monista muutoksista huolimatta saavutimme tavoitteemme liikenteen ja viestinnän toimintavarmuuden ja turvallisuuden varmistamisessa. Käynnistimme muun muassa liikenne-ennustemallijärjestelmän rakentamishankkeen, rakensimme yhdessä alan toimijoiden kanssa toimivampaa liikenteen markkinaa sekä uudistimme meriliikenteen ja kyberturvallisuuden palveluitamme. Tästä lämmin kiitos kuuluu henkilöstöllemme sekä yhteistyötahoillemme”, toteaa Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Suomen ensimmäisen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tähtää ympäristön säästämiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen sekä saavutettavuuteen. Tähän työhön osallistuimme aktiivisesti vuonna 2021 ja työ jatkuu.

Tuimme myös viestintäinfran uudistamista: Suomeen rakennettiin uutta valokuituverkkoa yli 27 000 kilometriä, paikallisten 5G-verkkojen rakentaminen mahdollistui ja WiFi-laitteet saivat radiotaajuuksia. Palveluiden kehittämisen tukemiseksi myönsimme testilupia droneille ja matkaviestinverkoille sekä jatkoimme satelliitti- ja innovaatiotoiminnan kehityksen tukemista.

Vuonna 2021 myönsimme noin 400 miljoonalla eurolla valtiontukia ja -avustuksia, jotka tukevat liikkumista, kuljettamista, toimivia verkkoyhteyksiä ja auttavat Suomea pääsemään päästötavoitteisiin. EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2050. Lisäksi median heikentyneeseen tilanteeseen myönnettiin journalismin koronatukea.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus jatkoi työtään viestintäverkkojen ja -palvelujen sekä huoltovarmuuskriittisten toimijoiden kyberturvallisuuden kehittämiseksi. Kyberturvallisuuskeskuksen toiminta painottui kasvavassa määrin vakavien ja yhteiskunnan kannalta merkittävien kyberhäiriöiden ennaltaehkäisyyn. Kyberturvallisuuskeskuksen käsittelemien tapausten määrä räjähti voimakkaaseen kasvuun. Vuonna 2021 käsiteltiin kymmeniä tuhansia tietoturvatapahtumia ja automaattisen tapauskäsittelyn kautta tietoturvaongelmia Suomessa raportointiin yli 200 000 kappaletta. Tietoturvaloukkausten käsittelyä ja kansalaisten auttamista koskevat toimet tuottavat yhteiskunnalle merkittävän taloushyödyn vuosittain.

Kotimaassa tehtävän työn lisäksi Traficomin asiantuntijat jatkoivat Suomen etujen ajamista kansainvälisisillä alan foorumeilla.

Lisätietoa: Traficomin vuosi 2021

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi