Pohjalaisjokien kevättulvasta voi tulla keskimääräistä suurempi ja alueella on myös jääpatoriskiä esimerkiksi Kyrönjoella. Maaliskuun lopun ja huhtikuun alun keskimääräistä kylmempi sää on viivästyttänyt lumen sulamista. Lumen vesimäärät ovat vielä suuria ja huhtikuun lumisateet ovat paikoin lisänneet lumimääriä. Mikäli säätilassa tapahtuu äkillinen lämpeneminen, on todennäköistä, että tulva nousee nopeasti ja selvästi tavanomaista korkeammalle. Tulvahuipun lopullinen suuruus riippuu lähiviikkojen lämpötiloista ja sademäärästä.

Tulvakeskuksen tämän hetken ennusteiden mukaan tulvahuippu ajoittuu Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla todennäköisesti pääosin pääsiäisen jälkeiselle viikolle. Keski-Pohjamaan tulvahuippu näyttäisi ajoittuvan huhti-toukokuun vaihteeseen. Jos lumen sulaminen tapahtuu nopeasti, niin on todennäköistä, että tulvavesiä joudutaan johtamaan pengerrysalueille ainakin Kyrönjoella (Ilmajoki, Seinäjoki) ja mahdollisesti myös Lapuanjoella (Lapua, Kauhava).

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus varautuu kevään tulvatilanteeseen laskemalla vielä hieman lisää Kalajärven ja Kyrkösjärven tekojärvien pintoja, jotta kevään tulvahuippua voidaan leikata mahdollisimman paljon. Lisäksi pengerrysalueiden luukkujen toiminta varmistetaan ja viedään riistakameroita tunnettuihin ongelmakohteisiin.

Tarkempia arvioita tulvahuippujen suuruudesta ja ajankohdasta saadaan sääennusteiden tarkentuessa. ELY-keskus seuraa tulvaennusteita aktiivisesti ja tiedottaa niistä Twitterissä @tulvatpohjanmaa-kanavalla ja vesi.fi-palvelussa.
Omatoiminen varautuminen vähentää vahinkojen riskiä

Asukkaiden kannattaa varautua omatoimisesti mahdolliseen tulvaan. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta voi tarkistaa sijaitseeko oma kiinteistö tulvavaara-alueella: www.ymparisto.fi/tulvakartat. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on käytössä tekstiviestipohjainen tulvavaroituspalvelu, joka koskee Kyrönjoen ja Lapuanjoen pengerrysalueita sekä Lapväärtin taajaman aluetta. Tulvavaroituspalveluun liittyminen ja viestien vastaanottaminen on maksutonta.

Pienilläkin toimenpiteillä voi estää vahinkoja syntymästä. Varmista esimerkiksi, että pintavesillä on kulkureitit pois tontilta (ojat, kourut, rummut). Suunnittele, mihin tarvittaessa voit rakentaa talosi suojaksi tilapäisen penkereen. Hanki hiekkaa, säkkejä ja muovia, joita voi käyttää penkereen rakentamiseen tai talon alaseinän suojaamiseksi. Jos vaarana on kellarin tulviminen, varmista että viemärin takaiskuventtiili on kunnossa ja varaa muovia laitettavaksi kellarin lattian ritiläkaivon päälle ja sen päälle paino. Hanki pumppu tai mahdollisuus sen käyttämiseen.

Pientalon tulvaturvallisuusopas (pdf, doria.fi)
Reaaliaikainen vesitilanne (ymparisto.fi)
Tulvakartat (ymparisto.fi)
Tulvakeskuksen säännöllisesti päivittyvä tilannetiedote (vesi.fi)
Tulvavaroituspalveluun liittyminen (Lapuan- ja Kyrönjoen pengerrysalueet ja Lapväärtin taajama) (ely-keskus.fi)
Twitter: @tulvatpohjanmaa
Vesistöennusteet ja varoitukset kartalla (vesi.fi)
Vesitilanne ja ennusteet

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi