Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 kuolleita oli 57 659, mikä on 2 171 enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös kuolleisuutta ilmaiseva yleinen kuolleisuusluku kasvoi edellisvuodesta, ja se oli 10,4. Vuonna 2020 se oli tasan 10. Yleinen kuolleisuusluku on väkilukuun suhteutettu tunnusluku, joka ilmoittaa kuolleiden määrän keskiväkiluvun 1000 henkeä kohden.

Kuolleiden määrän ja yleisen kuolleisuusluvun kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on ollut viimeksi suurempaa yli 35 vuotta sitten. Kuolleiden määrä ja yleinen kuolleisuusluku ovat puolestaan viimeksi olleet korkeammalla tasolla 1940-luvulla. Nuorissa ikäluokissa enemmistö kuolleista oli miehiä, mutta 82-vuotiaissa ja sitä vanhemmissa ikäluokissa naisia oli miehiä enemmän kuolleissa. Tätä selittää naisten suurempi osuus vanhemmissa ikäluokissa.

Vastasyntyneen ennakollinen elinajanodote oli 81,8 vuotta vuonna 2021, joka on sama kuin vuotta aiemmin. Pojilla elinajanodote oli 79,2 vuotta ja tytöillä 84,5 vuotta. Pojilla elinajanodote nousi 0,12 vuodella ja tytöillä laski 0,16 vuotta verrattuna vuoteen 2020. Vastasyntyneen elinajanodote kertoo, kuinka monta vuotta 0-vuotias eläisi keskimäärin, jos kuolleisuus pysyisi nykyisellä tasollaan.

Vuonna 2021 imeväiskuolleita eli alle vuoden ikäisenä kuolleita lapsia oli 88. Vuonna 2020 määrä oli 83, joka on mittaushistorian alhaisin. Imeväiskuolleiden määrä tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden vuonna 2021 oli 1,8, joka on sama kuin edellisvuonna. Imeväiskuolleisuus kertoo, kuinka monta alle 0-vuotiasta on kuollut 1000 syntynyttä kohden. Tyttöjen imeväiskuolleisuusluku, 1,9 promillea, oli hieman korkeampi kuin pojilla, 1,7 promillea. Imeväiskuolleisuusluku oli mittaushistorian pienin vuonna 2015, jolloin se oli 1,7 promillea.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi