Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 37-vuotiaan miehen kuuden (6) kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen tekijänoikeusrikoksesta. Lisäksi mies on velvoitettu muun muassa korvaamaan yhteensä 250 000 euroa useille musiikkiyhtiölle pääosin suomalaisten kappaleiden sanoitusten luvattomasta levittämisestä sekä mediayhtiöille suomalaisten radiokanavien internetlähetysten luvattomasta suoravälittämisestä yleisölle.

Mies oli luonut lyrics.fi-, lyricsfi.com- ja nettiradio.fi-sivustot, joiden toimintaa vuosina 2013–2020 asian käsittely koski. Kahdelle ensimmäiselle sivustolle mies ja sivustojen käyttäjät olivat lisänneet pääosin suomalaisten musiikkikappaleiden sanoituksia, joita oli enimmillään ollut noin 11 000 kappaletta. Mies ei ollut kysynyt toimintaansa lupaa sanoitusten tekijänoikeudenhaltijoilta. Viimeksi mainitulle nettiradio.fisivustolle mies oli ilman lupaa ohjannut 109 suomalaisen radiokanavan internetradioiden suorat lähetykset niin, että radiolähetyksiä oli kyennyt kuuntelemaan hänen hallitsemaltaan sivustolta sieltä radiokanavan sivustolle poistumatta. Mies oli tarkasteluajankohtana saanut toiminnastaan lähes 300 000 euron mainos- ja palkkatulot sivustojen ilmeisen suuren kävijämäärän vuoksi.

Käräjäoikeus on tuomiossaan katsonut, että mies oli ylläpitänyt musiikkisanoituksiin erikoistuneita nettisivustojaan siten, että hän oli muun muassa aktiivisesti osallistunut sivustojen aineiston muokkaamiseen ja toiminnan moderointiin. Näin ollen käräjäoikeus on katsonut, ettei mies ollut toiminut vain alustapalvelutuottajana eikä siten ollut vastuusta vapaa käyttäjien sivustoille lisäämästä tekijänoikeuksia loukanneiden kirjallisten teosten kappaleiden valmistamisesta ja levittämisestä.

Nettiradiotoimintaa koskeneen sivuston osalta käräjäoikeus on tuomiossaan viitannut siihen, että oikeustila toiminnan lainvastaisuudesta tai sallittavuudesta on tulkinnanvarainen, koska nettiradiolähetykset on alun pitäenkin julkaistu avoimilla internetsivustoilla eikä kuuntelijoita ole rajoitettu rekisteröityviin tai maksaviin kuluttajiin. Vaikkei mies ollut nettiradiolähetyksiä välittäessään luonut uutta yleisöä tai sitä laajentanut, käräjäoikeus on kuitenkin Euroopan Unionin tuomioistuimen (EUT) ratkaisukäytännön perusteella katsonut, että mies oli menetellyt tekijänoikeuslakia rikkoen. Mies oli välittänyt yleisölle radiolähetyksiä ns. framing- tai sitä vastaavalla tekniikalla eli upottamalla radiolähetyksen URL-lähetysosoitteen omalle internetsivustolleen, minkä radiolähetysten oikeudenhaltijoina olleet mediayritykset olivat miehelle osoittamassaan kirjeessä ja osin myös käyttöehdoissaan kieltäneet. Miehen on katsottu olleen tietoinen näistä kielloista ja jatkaneen toimintaansa niistä huolimatta. Toiminnan seurauksena nettiradiokäyttäjä ei koskaan siirtynyt radiokanavien omille internetsivuille eikä kuuntelijaan kohdistunut siellä olleet mainokset, mistä saatavilla tuloilla radiokanavia hallinnoivat yhtiöt osaltaan rahoittivat toimintaansa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi