Kuukausi: heinäkuu 2022

:TYÖSUOJELU: Hovioikeus tulkitsi elementtirakentamista koskevia työturvallisuusmääräyksiä toisin kuin käräjäoikeus ja alensi sakkorangaistusta työturvallisuusrikoksesta

Itä-Suomen hovioikeus tulkitsi elementtirakentamista koskevia työturvallisuusmääräyksiä toisin kuin käräjäoikeus ja alensi päätoteuttajan vastuuhenkilön sakkorangaistuksen 25 päiväsakosta 20 päiväsakkoon. Hovioikeus antoi tuomionsa 4.7.2022. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden tuomion perustelut ja johtopäätökset siltä…

Ku­lut­ta­ja-asia­mies esit­tää mil­joo­nan eu­ron seu­raa­mus­mak­sua Mas­kun Ka­lus­te­ta­lol­le har­haan­joh­ta­vas­ta alen­nus­mark­ki­noin­nis­ta

Kuluttaja-asiamiehen selvityksen perusteella Maskun Kalustetalo johtaa markkinoinnissaan kuluttajia harhaan. Yritys luo kuluttajille kalusteiden markkinoinnissa mielikuvia suurista alennuksista käyttämällä myyntihinnan yhteydessä vertailuhintoja, alennusprosentteja tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja, jotka eivät anna…