Maavoimat tiedotti 18.10. suunnitelmista ottaa mahdollisesti jo ensi vuoden alusta asevelvollisille käyttöön uusi palveluskelpoisuusluokka B2, jossa asepalveluksessa olisi mahdollista pärjätä vähäisemmillä fyysisillä vaatimuksilla. Uusi palveluskelpoisuusluokka tulisi käyttöön nykyisen kevennettyä palvelusta merkitsevän B-kelpoisuusluokan rinnalle. Maavoimien mukaan tavoitteena on, että uuden palveluskelpoisuusluokan myötä entistä useampi suorittaa varusmiespalveluksen taistelu- tai tukitehtävissä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen ehti jo iloita Twitterissä, että: “Jatkossa yhä useampi nuori pääsee suorittamaan asepalveluksen, vaikkei fyysinen kunto ihan priimaa olisikaan.” Myös useat tiedotusvälineet toistivat näkökulmaa, jonka mukaan uusi palveluskelpoisuusluokka mahdollistaa palveluksen suorittamisen entistä useammalle.

Vähälle huomiolle on kuitenkin jäänyt, ettei asevelvollisen näkökulmasta palvelukseen yleensä päästä, vaan sinne joudutaan. Uuden palveluskelpoisuusluokan myötä palvelukseen velvoitettaisiin jatkossa todennäköisesti sellaisia nuoria, jotka tällä hetkellä pystyisivät saamaan vapautuksen terveydellisistä syistä. Toteutuessaan uudistus vaikeuttanee vapautuksen saamista myös siviilipalveluksesta.

Aseistakieltäytyjäliitto näkee kasvavan joukon pakottamisen palvelukseen täysin vääränä kehityssuuntana. Vapausrangaistuksin sanktioitu asevelvollisuus aiheuttaa monille ihmisille ahdistusta ja arjen ongelmia, jolloin mahdollisuus saada vapautus terveydellisin perustein näyttäytyy helpotuksena. Palvelukseen pakottamisesta tulisi päästä eroon, ei lisätä sitä.

Vapautuksen saamisen hankaloittaminen näyttää käsittämättömältä jopa silloin, jos sitä katsoo armeijan näkökulmasta. Suomen reservin koko on yli kolminkertainen sodanajan vahvuuteen nähden. Jo nykytilanteessakin sotilaallisen koulutuksen saa siis massiivinen joukko sellaisia henkilöitä, joita ei ole tarkoitus kutsua aseisiin sodan aikana. Tämän joukon kasvattaminen ei voi olla kenenkään etu.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi