Korkein oikeus on tänään hylännyt syyttäjän valituslupahakemuksen ensimmäisessä ns. toisen kierroksen totaalikieltäytyjäjutussa. Näin ollen Helsingin hovioikeuden tammikuussa 2021 kumoamat totaalikieltäytyjien tuomiot jäävät lainvoimaisiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että useat kymmenet henkilöt, jotka totaalikieltäytyivät vuosina 2018 ja 2019 ennen Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttavan lain kumoamista, selviävät lopullisesti ilman rangaistuksia.

Aseistakieltäytyjäliitto pitää päätöstä ainoana oikeana. Päätös on erityisen tärkeä niiden totaalikieltäytyjien kannalta, jotka ovat joutuneet olemaan epätietoisuuden tilassa pahimmillaan yli kolme vuotta.

Taustaa

Kyseiset henkilöt olivat jo kertaalleen saaneet vapauttavat tuomiot tilanteessa, joissa totaalikieltäytyjien tuomitseminen nähtiin syrjivänä Jehovan todistajien vapautusmenettelyyn nähden. Siviilipalveluslaki velvoittaa kuitenkin kutsumaan totaalikieltäytyjät uudelleen siviilipalvelukseen, mikäli heitä ei tuomita vankeusrangaistukseen. Totaalikieltäytymisensä uusiessaan henkilöt tuomittiin vankeusrangaistuksiin käräjäoikeudessa, jonka päätöksistä he valittivat.

Helsingin hovioikeus totesi 8.1.2021 päätöksessään, että henkilöiden siviilipalveluksesta kieltäytyminen perustui molemmilla kieltäytymiskerroilla olennaisesti samoihin tosiseikkoihin kuuluen siten ne bis in idem -oikeusperiaatteen eli kaksoisrangaistavuuskiellon piiriin. Hovioikeus katsoi, että tämän vuoksi aiempi lainvoimainen tuomio on este uudemman syytteen tutkimiselle ja päätti näin ollen kumota myöhemmän käräjäoikeuden tuomion. Korkein oikeus ei nähnyt tänään antamassaan päätöksessä tarvetta asian jatkokäsittelylle.

Asevelvollisuuden ihmisoikeusongelmat ratkaistava

”Siviilipalveluslakiin sisältyvä palvelukseen uudelleenmääräämispykälä on kuollut kirjain ja se tulisi viimeistään nyt poistaa”, Aseistakieltäytyjäliiton järjestökoordinaattori Esa Noresvuo toteaa.

Hän muistuttaa, että tänään saadusta myönteisestä päätöksestä huolimatta, Suomen asevelvollisuuteen sisältyviä ihmisoikeusongelmia ei ole ratkaistu.

”Totaalikieltäytyjien vapausrangaistukset ovat jatkuneet 1.4.2019 tehdyn Jehovan todistajien vapautuslain kumoamisen jälkeen. Viimeksi huhtikuussa 2021 YK:n ihmisoikeuskomitea kehotti Suomea keskeyttämään kaikkien aseistakieltäytyjien syyttämisen ja vapauttamaan vangitut totaalikieltäytyjät.”

”Asevelvollisuuteen sisältyvät ihmisoikeusongelmat ovat ratkaistavissa mikäli tahtoa siihen löytyy. Parhaillaan toimivalle parlamentaariselle asevelvollisuuden kehittämiskomitealle nämä kysymykset eivät valitettavasti vaikuta olevan tärkeitä”, Noresvuo toteaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi