Kuvituskuva

Gasgrid Finland Oy ja Viron kaasuverkonhaltija Elering havaitsivat 8.10.2023 hieman ennen kello kahta yöllä epätavallista paineen laskua maiden välisessä merikaasuputkessa. Havaintojen perusteella voitiin epäillä Suomen ja Viron välisen meriputken vuotavan. Meriputken venttiilit ovat nyt suljettu ja vuoto on siten pysäytetty. Gasgrid Finland Oy selvittää asiaa parhaillaan yhteistyössä Eleringin kanssa.

Suomen kaasujärjestelmän tila on vakaa ja kaasun saanti on turvattu Inkoon LNG-terminaalista toistaiseksi.

Ministeri Mykkänen Balticconnectorin häiriöstä: kaasujärjestelmän tila vakaa, mutta häiriö korostaa kaasua käyttävien yhtiöiden varautumisen tärkeyttä

Suomen ja Viron välisessä Balticconnector-kaasuputkessa havaittiin 8.10.2023 aamuyöllä paineen laskun seurauksena epäilty vuototilanne ja sen aiheuttama häiriö. Meriputken venttiilit ovat suljettu ja vuoto on siten pysäytetty. Gasgrid Finland Oy selvittää asiaa parhaillaan yhteistyössä Eleringin kanssa.

Suomen kaasujärjestelmän tila on vakaa ja kaasun saanti on turvattu toistaiseksi ennen kaikkea Inkoon LNG-terminaalin kautta.

”Balticconnectorin vikaantuminen ei aiheuta välittömiä ongelmia energian saannin varmuudelle. Putkivaurion syitä selvitetään ja jatkotoimet riippuvat niistä”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen energia-asioista vastaavana ministerinä.

”Inkoon LNG-terminaali on jo osoittautunut erittäin tarpeelliseksi maamme energiahuollon kannalta. Tässä tilanteessa myös kaasua myyvien ja ostavien yhtiöiden on perusteltua varautua tehostetusti talvikauden korkeampaan kysyntään ja kaasuhuollon turvaamiseen”, ministeri Mykkänen painottaa.

Gasgrid Finland on vastuullinen siirtoverkkoyhtiö Suomessa ja tiedottaa tilanteen kehittymisestä heti kun lisätietoja on saatavilla verkkosivuillaan www.gasgrid.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa tilannetta Suomen energiamarkkinoiden kehittämisestä energiahuoltovarmuudesta vastaavana ministeriönä. Ministeriö on ollut yhteydessä Gasgridiin, Huoltovarmuuskeskukseen ja keskeisiin yhteistyöviranomaisiin sekä Viron talousministeriöön.

Balticconnector on merellä noin 80 kilometrin pituinen maakaasuputki Suomen Inkoon ja Viron Paldiskin välillä. Kummassakin maassa on kompressoriasemat ja maalla olevat kaasunsiirtoreitit, joilla kaasuputki on yhdistetty maiden siirtoverkkoon. Balticconnector sijoittuu Suomen ja Viron talousvyöhykkeille ja aluevesille. Se otettiin käyttöön joulukuussa 2019.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi