Kategoria: Aseistakieltäytyjäliitto

Aseistakieltäytyjäliiton varapuheenjohtaja totaalikieltäytyy

Vili Nurmi, Aseistakieltäytyjäliiton varapuheenjohtaja Kuva: Aseistakieltäytyjäliitto Aseistakieltäytyjäliitto on aseistakieltäytyjien (siviilipalvelusvelvolliset, totaalikieltäytyjät, reservinkieltäytyjät) etujärjestö, ja samalla kaikille avoin militarismin vastainen nuorisojärjestö, joka toimii muidenkin kuin aseistakieltäytymiseen suoraan liittyvien kysymysten parissa. Varapuheenjohtajamme…

YK:n ihmisoikeuskomitea: Suomen vapautettava totaalit ja korjattava siviilipalveluksen ongelmat

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on tänään antanut johtopäätöksensä Suomen seitsemänteen määräaikaisraporttiin liittyen kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoon. Aseistakieltäytyjien asemaan kohdistuva kritiikki on lisääntynyt edelleen verrattuna edellisiin, vuonna 2013 annettuihin…

:Aseistakieltäytyjäliitto: Siviilipalveluksen kehittäminen hakoteillä

Aseistakieltäytyjäliitto on järkyttynyt parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean jäsenten julkisuudessa esittämistä näkemyksistä liittyen siviilipalveluksen tulevaisuuteen. Useat mediat uutisoivat 26.1.2021 komitean varapuheenjohtaja Joonas Köntän (kesk) ehdotuksen siviilipalveluksen uudistamisesta sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeiden lähtökohdasta käsin. Könttä…

Aseistakieltäytyjäliitto: Tiedonantoa siviilipalveluksesta on lisättävä kutsunnanalaisille

Siviilipalveluslakiin on kirjattu työ- ja elinkeinoministeriön, siviilipalveluskeskuksen ja puolustusvoimien velvollisuus antaa kutsunnanalaisille riittävät tiedot mahdollisuudesta hakeutua siviilipalvelukseen ja siviilipalveluksen sisällöstä. Käytännössä velvoite ei toteudu. Tänäkään syksynä tuhannet kutsuntoihin osallistuvat nuoret…

Totaalikieltäytyjät tyytymättömiä tuomioihinsa: ”Ihmisoikeussopimuksia kunnioitettava!”

Tänään 2.9.2020 Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsitteli neljän siviilipalveluksesta kieltäytymisestä syytetyn tapaukset. Kolme tuomituista kieltäytyi siviilipalveluksesta ensimmäisen kerran vuonna 2018 oikeustilanteen vallitessa, jossa muiden aseistakieltäytyjien vapausrangaistukset katsottiin epäyhdenvertaisiksi Jehovan todistajiin nähden. Kertaalleen…

Aseistakieltäytyjäliitto tukee asevelvollisuuspalveluksien lyhentämisen selvittämistä

Opetusministeri Li Andersson esitti torstaina 27.8.2020 vasemmistoliiton ministeriryhmän kesäkokouksessa varusmies- ja siviilipalvelusaikojen lyhentämisen työllisyysvaikutusten selvittämistä. Useat ekonomistit ovat tuoneet esille asevelvollisuuden suuret välilliset vaikutukset kansantaloudelle. Asevelvollisuus mm. hidastaa velvollisten työuria ja heikentää…