Kategoria: Kainuun Sote

:COVID-19: Vuokatissa todettu uusi koronatartunta – matkailijoiden tulee välttää kontakteja

Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la Vuo­ka­tin alueel­la lo­mai­le­val­la hen­ki­löl­lä on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta jou­luaat­to­na. Sai­ras­tu­nut per­hei­neen on siir­ret­ty ka­ran­tee­niin eril­li­seen ma­joi­tus­ra­ken­nuk­seen. Sai­ras­tu­nut hen­ki­lö on en­nen oi­rei­den il­maan­tu­mis­ta liik­ku­nut laa­jas­ti 21.12 al­kaen Sot­ka­mon, Vuo­ka­tin ja Ka­tin­kul­lan…

Suomussalmella purettiin marjojen ja sienien käyttökielto – elektroniikkatehtaan tulipalon jälkeen otetut näytteet on tutkittu

Suo­mus­sal­mel­la 30.7.2020 ta­pah­tu­neen Ke­met Elect­ro­nic­sin teol­li­suus­hal­lin tu­li­pa­lon ai­heut­ta­mia pääs­tö­jä maa­pe­rään on tut­kit­tu. Näyt­tei­tä otet­tiin kah­des­ta eri pai­kas­ta (Sä­rös­pi­non­tie ja Ma­tik­ka­tie). Näyt­teis­tä on tut­kit­tu PAH-yh­dis­tei­den pi­toi­suuk­sia. Ter­vey­den­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­nen (Kai­nuun so­ten ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to) on…