Kategoria: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Ensihoidon kiireettömien potilaiden puhelinohjaus käyttöön Pohjois-Savossa

Hätäkeskuksessa kiireettömiksi arvioituja ensihoidon tehtäviä käsitellään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä uudella tavalla 7. syyskuuta alkaen. Syyskuusta alkaen tietyissä kiireettömiksi arvioiduissa ensihoidon tehtävissä hyödynnetään uutta ensihoidon tilannekeskuspäivystäjän puhelimessa tekemää hoidontarpeenarviointia. Kiireettömiksi arvioituja tilanteita…