Kategoria: Saamelaiskäräjät

:SAAMELAISKÄRÄJÄT: Suomi on rikkonut YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta

Kuva: Saamelaiskäräjät  YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevältä komitea (CERD) antoi ensimmäistä kertaa ratkaisun, jossa todettiin Suomen rikkoneen YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta. Komitea julkisti ratkaisunsa 13. kesäkuuta 2022 saamelaiskäräjien vaaliluetteloon…

:SAAMELAISKÄRÄJÄT: Maa- ja metsätalousministeriöltä ei tukea porokuolemien ennaltaehkäisyyn eikä porovahinkolain soveltamiseen kuluvan talven osalta -Osassa paliskunnista tilanne on katastrofaalinen

CC0 Public domain Saamelaiskäräjät ja maa- ja metsätalousministeriö neuvottelivat 18.2.2022 saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvotteluvelvoitteen mukaisesti kuluvan talven porokuolemien ennaltaehkäisystä sekä lain porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta (porovahinkolaki) soveltamisesta kuluvan talven poikkeuksellisiin…

:TYÖRYHMÄ: ”Saamenkielisen varhaiskasvatuksen, saamelaisopetuksen ja saamenkielisten koulutuspolkujen vahvistaminen saa nyt uutta vauhtia”

Kuva: Saamelaiskäräjät Työryhmä esittää saamelaisopetuksen järjestämistä pysyvällä perustalla koko maassa ja saamenkielisen varhaiskasvatuksen vahvistamista erityisesti saamelaisalueen ulkopuolella. Saamen kielipesien asemaa osana varhaiskasvatusta halutaan vahvistaa. Koltansaamenkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen esitetään…

:SAAMELAISKÄRÄJÄT: Toimintavuonna 2021 työn alla useita saamelaisyhteiskunnan ja saamelaisten oikeuksien kannalta merkittäviä hankkeita

Kuva: Saamelaiskäräjät Saamelaiskäräjien vuoden 2021 päätavoitteet ovat saamelaiskäräjälain uudistaminen, pohjoismaisen saamelaissopimuksen edistäminen, saamelaisten ihmisoikeuksien edistäminen, toimenpiteiden edistäminen ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi saamelaisten oikeuden huomioon ottaen, Saamelaiskäräjien toiminnan kehittäminen sekä saamelaisen identiteetin, kielen…