Kategoria: Takaisinveto

:FARMITUNKKI: Tokmannin myymässä tunkissa piilee vakava vaara – ”Poista välittömästi käytöstä”

Tuote ei täytä valtioneuvoston asetuksen koneiden turvallisuudesta (400/2008) vaatimuksia eikä tuotetta koskevassa eurooppalaisessa harmonisoidussa standardissa SFS-EN 1494+A1 määriteltyä turvallisuuden tasoa. Tuotteen rakenteessa, merkinnöissä ja käyttöohjeissa on puutteita. Puutteista johtuen tuote…