Rauman pohjoisosissa, Haapasaaressa, Vanha-lahdella ja Rokin alueella on vedenjakelussa häiriö, vedet ovat toistaiseksi alueelta poikki kaivuutyön yhteydessä sattuneen vesijohtovaurion vuoksi.

Rauman Veden päivystäjä on paikalla ja korjaustöihin on ryhdytty, tilanteen salliessa pyritään venttiilijärjestelyin rajaamaan häiriöaluetta pienemmäksi ennen korjauksen valmistumista. Töitä tehdään kunnes vesijohto on saatu korjattua.

Kun vedenjakelu saadaan palautettua,  esiintynee alueella värjääntynyttä vettä, Rauman Vesi huuhtelee runkolinjoja ja asukkaat saavat talojohtonsa puhtaaksi juoksuttamalla vettä hanasta.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi