Hämeen maakuntavaltuusto valitsi 4.4.2022 maakuntajohtajaksi hallintotieteiden maisteri Toni K. Laine

Hämeen maakuntavaltuusto valitsi 4.4.2022 maakuntajohtajaksi hallintotieteiden maisteri Toni K. Laineen. Hämeen liiton puhelimitse saaman tiedon mukaan yksi maakuntajohtajan virkaan hakeneista henkilöistä on valittanut päätöksestä. Hallinto-oikeus tulee aikanaan pyytämään Hämeen liitolta vastineen asiasta.

Hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen vuoksi maakuntajohtajan virka on tarpeen täyttää määräaikaisena valituksen käsittelyn ajaksi. Hämeen maakuntahallitus kokoontui tänään 30.5.2022 ylimääräiseen kokoukseen, jossa se päätti, että Toni K. Laine valitaan vt. maakuntajohtajaksi määräaikaiseen virkasuhteeseen siihen saakka, kunnes Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut päätöksensä asiasta.

Maakuntahallitus valtuutti maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Ahosen ja varapuheenjohtaja Lulu Ranteen neuvottelemaan johtajasopimuksesta Toni K. Laineen kanssa sekä nykyisen vt. maakuntajohtaja Jouko Ylipaavalniemen toimimaan neuvotteluissa avustajana.

Johtajasopimus tuodaan maakuntahallituksen hyväksyttäväksi 13.6.2022 kokoukseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi